Κ. Βελόπουλος: Υπόδειξη τρόπου λειτουργίας των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού

Υπόδειξη τρόπου λειτουργίας των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών προςπροστασία από την πανδημία του κορωνοϊού,

αιτούνται οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι / Ενώσεις Πολιτιστικών Φορέων και οι Χοροδιδάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Αναφορικά με το άνω θέμα, έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών από Συλλόγους-μέλη των Ομοσπονδιών Πολιτιστικών Συλλόγων και Ενώσεων Πολιτιστικών Φορέων, καθώς και Χοροδιδασκάλων Παραδοσιακών Χορών, σχετικά με την έλλειψη σαφών υποδείξεων του χρόνου και τρόπου λειτουργίας των εν λόγω, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Εΐΐρ8://6θάν.μον.μΓ/η6θ8-ΕθΓοη&ίθ8-οονίά-19/), προκειμένου για τα ασφαλή πλαίσια προστασίας από τον κορωνοϊό, εν όψει της νέας σεζόν λειτουργίας των Τμημάτων εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών. Συνέπεια της έλλειψης αυτής, είναι να μην προγραμματίζεται η έναρξη και λειτουργία αυτών των πολιτιστικών φορέων, ελλείψει σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Ο κίνδυνος έξαρσης νέου επιδημικού κύματος του ιού «00νΐΏ-19» είναι πάντα υπαρκτός. Η επιστροφή στη νέα κανονικότητα, με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου, προϋποθέτει σαφείς οδηγίες πρόληψης. Οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων «00νΐΏ-19», του Υπουργείου Υγείας είναι απαραίτητες, ώστε να υπάρξει ασφαλής διεξαγωγή χοροδιδασκαλίας, προβών, παραστάσεων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων παραδοσιακών χορών, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να υποδείξετε στον ΕΟΔΥ την ανάγκη για άμεση ανακοίνωση των σχετικών απαραίτητων οδηγιών λειτουργίας των ανωτέρω Πολιτιστικών Συλλόγων και Ενώσεων, καθώς και να προκαλέσετε ενδεχόμενη συνάντηση εκπροσώπων του πρώτου με αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών Πολιτιστικών Συλλόγων, Ενώσεων Πολιτιστικών Φορέων και Χοροδιδασκάλων Παραδοσιακών Χορών, ώστε να εκθέσουν οι τελευταίοι αρμόδια τα αιτήματά τους και να συζητηθούν προτεινόμενες ενδεδειγμένες λύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο μαρασμός της πολιτιστικής μας κληρονομιάς;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος