ΗΜΑΘΙΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών επίχωσης σε κατάστημα επί της οδού Κεντρικής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Κεντρικής, από
την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου,
την Τετάρτη 13-10-2021 κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις
παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα
λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
Β. Από την παραπάνω απαγόρευση, εξαιρούνται:
1. Το υπ’ αριθ. ΝΧΑ 9684, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανωτέρω εργασίες.
2. Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται,
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες
συνθήκες.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 12 Οκτωβρίου 2021
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 102/2021
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΚΙΝ.ΑΛ.:Σε θέματα διαφάνειας δεν υπάρχουν διλήμματα σε εμάς
Επόμενο άρθροΕπέτειος της απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρειας