Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο αποφυγής περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, για το διάστημα από έκδοση της παρούσης έως και την
01-02-2021»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’-186) από 23-01- 2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00.»,
3. Η από 25/01/2021 σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βέροιας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
4. Την υπ’ αριθμ. 4842/21/175971 από 25-01-2021 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην πρόληψη περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από πιθανολογούμενη συνάθροιση πολιτών στα χιονοδρομικά κέντρα περιοχής αρμοδιότητας Δ.Α. Ημαθίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1°

Την απαγόρευση κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, από την έξοδο της Δημοτικής κοινότητας Σελίου, Χ.Θ. 24,400 (με κατεύθυνση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου), έως την είσοδο του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, Χ.Θ. 26,500.

Άρθρο 2°

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την έκδοση της παρούσης έως την Δευτέρα 01-02-2021 και ώρα 06:00’.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης με το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Άρθρο 3°

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4°

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΠ. Πολάκης: Εξελίξεις στα φάρμακα αντισωμάτων και κυβερνητική ανεπάρκεια
Επόμενο άρθροΚυρ. Βελόπουλος: Αγανάκτηση και οργή από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας