Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά υπερμεγεθών φορτίων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθ. 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Το υπ’ αριθ. 623506 (2849) από 15-09-2023 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας.
5. Το υπ’ αριθ. 113378 από 02-08-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Μ. (Κοζάνης).
6. Το υπ’ αριθ. Φ2.6.3/34/351902 (1522) από 14-09-2023 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ.
Συγκ. Έργων.
7. Το υπ’ αριθ. 51160 από 18-09-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.
8. Το υπ’ αριθ. 128047 από 19-09-2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
9. Την Μελέτη Σήμανσης και Τεχνική Μελέτη της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΕ».
10. Τα από 25-09-2023 και 27-09-2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».
11. Τα από 22-09-2023, 25-09-2023 και 27-09-2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
12. Τις υπ’ αριθ. V223461, V223462, V223463, V223464, V223509, V223510, V223511,
V223512, V223513 από 26-09-2023 Άδειες Διέλευσης Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών
Οχημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
13. Την υπ’ αριθ. 4842/23/1913431 από 27-09-2023 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τις ημέρες
Παρασκευή 29-09-2023, Δευτέρα 02-10-2023, Τετάρτη 04-10-2023, Παρασκευή 06-
10-2023 και Δευτέρα 09-10-2023 στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ
Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την
χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΘΝ946ΜΤΛΒ-Λ7Ω

Προηγούμενο άρθροΑλεξάνδρεια: Κ.Ε.Δ.Α. – Ευχαριστήριο μήνυμα
Επόμενο άρθροΕκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών