Ημαθία: Άρση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 1019/5/39-οε΄ από 15-09-2023 Απόφαση Δ.Α. Ημαθίας.
3. Την υπ’ αριθ. 2501/10/74-δ΄ από 20-09-2023 Απόφαση Δ.Α. Λάρισας.
4. Την υπ’ αριθ. 2501/10/27-στ΄ από 20-09-2023 Απόφαση Δ.Α. Πιερίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την άρση της με α/α 2 Απόφασης μας για κάθε είδους βαρέα οχήματα μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους από 3,5 έως και τους 44 τόνους, λόγω εξομάλυνσης κυκλοφοριακών
συνθηκών, από 06:00΄ ώρα της Πέμπτης 21-09-2023.
Β. Την συνέχιση του αποκλεισμού εισόδου, μέχρι την πλήρη εξομάλυνση των
κυκλοφοριακών συνθηκών, των υπερβαρέων οχημάτων (άνω των 44 τόνων μικτού
φορτίου), στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Κλειδίου
της Εγνατίας Οδού, εξαιρουμένων όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων έχουν τελικό προορισμό την
Π.Ε. Πιερίας.
Άρθρο 2ο
Α. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων κινητών πινακίδων θα πραγματοποιείται
από την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»., με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΠ7Ω46ΜΤΛΒ-ΟΛΛ

Προηγούμενο άρθροΚΕΔΑ: Ευχαριστήριο για την γιορτή πίτας Αλεξάνδρειας
Επόμενο άρθροEurobank 21-09-2023: Η Έξαρση του Πληθωρισμού και μία Έρευνα Κόστους Επιχειρήσεων (ΙΙ)