Γ. Μπρατάκος: Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επηρεάζει όλους τους κλάδους, υπερβολικές όμως οι προβλέψεις για «μαζικά λουκέτα»

«Για τα επόμενα χρόνια η χώρα μας θα χρειαστεί ένας ικανός αριθμός ώριμων, επιλέξιμων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν έγκαιρα και άρτια» όπως ανέφερε χθες στην εκδήλωση “Growing Together” ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος.

Για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και την εκτίναξη του κόστους ενέργειας, ο κ. Μπρατάκος τόνισε: «Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας επηρεάζει όλους τους κλάδους και κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας». «Παρά τις δυσκολίες, όμως, θεωρώ υπερβολικές τις προβλέψεις για «μαζικά λουκέτα». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ – για το ΕΒΕΑ, αλλά και για την υπόλοιπη χώρα – οι επιχειρήσεις που άνοιξαν ήταν συντριπτικά περισσότερες από αυτές που έκλεισαν». «Η κυβέρνηση έχει λάβει μέχρι τώρα μια σειρά από στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτηθεί».

Σε ό,τι αφορά στην ψηφιακή μετάβαση του επιμελητηρίου ο κ. Μπρατάκος ανέφερε ότι στόχος είναι η βελτιστοποίηση των μητρώων του και μία νέα υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης της απασχόλησης, που θα αντιστοιχίζει την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, με τη ζήτηση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζάππειο Μέγαρο και συνδιοργανώθηκε από την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα Bpifrance, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) ο κ. Μπρατάκος, τόνισε ότι στόχος είναι η θεσμική ενδυνάμωσή των επιμελητηρίων και η ουσιαστική συμμετοχή τους στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα για το ΕΒΕΑ δήλωσε ότι ζητούμενο είναι ένα επιμελητήριο που προσθέτει αξία στα μέλη του μέσα από χρήσιμες ανταποδοτικές υπηρεσίες, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και της οικονομίας. Παράλληλα, στόχος είναι ο ενεργός και εποικοδομητικός ρόλος του θεσμικού συμβούλου της πολιτείας με προτάσεις καινοτόμες, τεκμηριωμένες και τεχνικά ολοκληρωμένες.

Ο πρόεδρος στάθηκε στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας την οποία επιδιώκει να διαμορφώσει το επιμελητήριο, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ισότιμης αντιμετώπισης, ηθικής διακυβέρνησης και ενισχύοντας έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, συνδέοντάς την και με την καινοτομία.

Νέα υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης απασχόλησης

«Η ψηφιακή μετάβαση του επιμελητηρίου και των μελών του, είναι μία από τις κεντρικές προτεραιότητες. Για αυτό το σκοπό, το ΕΒΕΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση των υφιστάμενων αλλά και την υλοποίηση νέων ψηφιακών διαδραστικών πλατφορμών. Στη βελτιστοποίηση των μητρώων του και σε μία νέα υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης της απασχόλησης, που θα αντιστοιχίζει την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, με τη ζήτηση», τόνισε.

«Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, είναι η ανάπτυξη του κέντρου επιχειρηματικότητας στο εμβληματικό κτίριο του ΕΒΕΑ επί της οδού Αμερικής. Και ο μετασχηματισμός της ΘΕΑ από θερμοκοιτίδα μικρών startups, σε επιταχυντή. Σε ένα hub καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία «ομπρέλα», που θα περιλαμβάνει εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital και private equity funds), πιθανούς επενδυτές, συμβούλους, φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος είναι η δραστική και αποφασιστική συμβολή, στη δόμηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας», είπε καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ο κ. Μπρατάκος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος παρέθεσε συνέντευξη στην οποία επικεντρώθηκε στο θέμα της ενίσχυσης από πλευράς του ΕΒΕΑ στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών του, της ενίσχυσης του επενδυτικού προφίλ της χώρας από τα υπάρχοντα αναπτυξιακά εργαλεία, καθώς και την ανησυχία που προκαλεί η αύξηση στα λειτουργικά κόστη των εταιρειών από την ενεργειακή κρίση.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του ΕΒΕΑ, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της επιχειρηματικής δικτύωσης, μέσα από δράσεις όπως η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και φόρουμ, με στόχο την καλλιέργεια επαφών και τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών». «Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το οποίο θα καλύπτει τομείς όπως η πληροφόρηση για κλάδους και αγορές, η επιμόρφωση, αλλά και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, σε θέματα όπως η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, η προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.».

Σχετικά με την ενίσχυση του επενδυτικού προφίλ της χώρας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ δήλωσε: «Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει στα επόμενα επτά χρόνια, περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ». «Το ζητούμενο, όμως, είναι να μπορέσουν κατ’ αρχάς να απορροφηθούν έγκαιρα και – κυρίως – να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη. Με δεδομένα τα στενά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, η Ελλάδα θα πρέπει στα επόμενα χρόνια να υπερδιπλασιάσει τις ετήσιες δαπάνες αποπληρωμής έργων, για να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένας ικανός αριθμός ώριμων, επιλέξιμων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν έγκαιρα και άρτια».

Τέλος, για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και την εκτίναξη του κόστους ενέργειας, ο κ. Μπρατάκος τόνισε: «Η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας επηρεάζει όλους τους κλάδους και κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας». «Παρά τις δυσκολίες, όμως, θεωρώ υπερβολικές τις προβλέψεις για «μαζικά λουκέτα». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ – για το ΕΒΕΑ, αλλά και για την υπόλοιπη χώρα – οι επιχειρήσεις που άνοιξαν ήταν συντριπτικά περισσότερες από αυτές που έκλεισαν». «Η κυβέρνηση έχει λάβει μέχρι τώρα μια σειρά από στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτηθεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΣε ειδικό κελί στις φυλακές Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας κρατείται η 33χρονη από την Πάτρα
Επόμενο άρθροΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της  5ης-04-2022