Φρόσω Καρασαρλίδου: Ερώτηση για την ενίσχυση και επέκταση στον ευρύτερο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, της ειδικής προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ κα Φρόσω Καρασαρλίδου,

σχετικά με την ειδική προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών, το ποσοστό των οποίων στη χώρα μας ανέρχεται στο 8% με αυξητική τάση ενώ πολύ συχνά οι συγκεκριμένες οικογένειες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η κα Καρασαρλίδου αφού επισημαίνει τις σημαντικές προσπάθειες και βελτιώσεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της μονογονεϊκής οικογένειας, επιχειρώντας να καλύψει ένα σημαντικό κενό προστασίας και να εντάξει την οικογενειακή κατάσταση ως αυτοτελή λόγο διάκρισης και αυτοτελούς προστατευόμενης κατηγορίας, ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να προχωρήσουν σε έναν ενιαίο ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας και σε ενιαία εφαρμογή του στο ελληνικό δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι υπάρχει διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στο πλαίσιο εφαρμογής του κάθε νόμου.

Η βουλευτής Ημαθίας υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η προστατευτική ρύθμιση εξαντλείται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ για το λοιπό προσωπικό (πολιτικό), τους υπαλλήλους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ που εργάζονται με καθεστώς κυκλικού ωραρίου δεν υπάρχει πρόβλεψη και δεν απαλλάσσονται, ούτε τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης ως γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους.

Ως εκ τούτου, η κα Καρασαρλίδου ρωτάει τους συναρμόδιους υπουργούς εάν σκοπεύουν να επεκτείνουν την εξαίρεση του κυκλικού ωραρίου και στο πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και  στους υπαλλήλους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ που εργάζονται με καθεστώς κυκλικού ωραρίου, με επέκταση της ειδικής μοριοδότησης και στη πρόσληψη τακτικού ή αορίστου χρόνου προσωπικού.

Τέλος, ρωτάει εάν προτίθενται οι Υπουργοί να εξετάσουν και την περίπτωση αναγνώρισης του δικαιώματος προτεραιότητας και επιπλέον μοριοδότησης, για τους διορισμούς και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών μονογονέων.

Αναλυτικά στην Ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κα Φρόσω Καρασαρλίδου, αναφέρει:

Προς τους Υπουργούς

Εσωτερικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Ανάγκη ενίσχυσης της ειδικής προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το φαινόμενο της μονογονεϊκής οικογένειας παρουσιάζει αυξητική τάση καθώς και διαφοροποίηση των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και λόγων για τους οποίους δημιουργούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι στην Ευρώπη το 15% των οικογενειών είναι μονογονεϊκές οικογένειες, στη δε χώρα μας το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 8% με επίσης αυξητική τάση. Ωστόσο, αν και ο τύπος της μονογονεϊκής οικογένειας εμφανίζεται πλέον συχνά στο κοινωνικό πεδίο, εξίσου συχνά αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Οι μόνοι γονείς καλούνται να διαχειριστούν μία σειρά προκλήσεων σε πρακτικό επίπεδο και να ανταποκριθούν στις οικονομικές και μορφωτικές ανάγκες του παιδιού. Οι συνακόλουθες ευθύνες, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως η απουσία δεύτερου εισοδήματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό, η αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η ανεργία, η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα πρόνοιας, το υψηλό κόστος φύλαξης και φροντίδας των παιδιών, επιβαρύνουν τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους και τους καθιστούν ευάλωτους σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαχρονικά και σταδιακά έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και έχουν συντελεστεί σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο προστασίας της μονογονεϊκής οικογένειας. Ειδικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το ν. 4443/2016 επιχείρησε να καλύψει ένα σημαντικό κενό προστασίας, εντάσσοντας πλέον την οικογενειακή κατάσταση ως αυτοτελή λόγο διάκρισης και αυτοτελούς προστατευόμενης κατηγορίας. Όμως, παραμένουν αρκετά κενά που οδηγούν σε μεγάλες αδικίες όπως ενδεικτικά:

  1. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με το τι θεωρείται μονογονέας και, κατ’ επέκταση, μονογονεϊκή οικογένεια για το ελληνικό Δημόσιο. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις διαζευγμένων ή μιας μητέρας που έχει την επιμέλεια ενός τέκνου εκτός γάμου αλλά αναγνωρισμένου από τον πατέρα, παραμένουν περιπτώσεις θολές για το ελληνικό δημόσιο. Εξαρτάται δηλαδή η αναγνώριση του γονέα ως «μονογονέα» από το κάθε φορά νόμο και τον ορισμό που έχει δώσει στη λέξη «μονογονέας» ανάλογα με το σκοπό του. Συνεπώς, έχουμε διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στο πλαίσιο εφαρμογής του κάθε νόμου
  2. Αν και η εργατική νομοθεσία δίνει κάποια πλεονεκτήματα στις μονογονεϊκές οικογένειες, όπως, ενδεικτικά, επιδόματα, μειωμένο ωράριο για ορισμένο διάστημα, επιπλέον άδεια κ.λ.π, ο νομοθέτης δεν έχει καμία ειδική πρόβλεψη για το ζήτημα των εργαζομένων γονέων μονογονεϊκής οικογένειας με σύστημα του κυκλικού ωραρίου (βάρδιες). Έχει όμως για τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις καθώς στην υπ’ αρ. Φ 400/32/82424Σ.343/27-05-2001 ορίζεται ειδική πρόνοια για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ως εξής: «Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλιου τέκνου εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Απαλλάσσονται επίσης από τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως». Πρόκειται για μια δίκαιη ρύθμιση προστατευτική για τις ιδιαίτερες ανάγκες της μονογονεϊκής οικογένειας μόνο που η ισχύς της εξαντλείται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Για το λοιπό προσωπικό (πολιτικό), τους υπαλλήλους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ που εργάζονται με καθεστώς κυκλικού ωραρίου δεν υπάρχει πρόβλεψη και δεν απαλλάσσονται ούτε τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης.
  3. Αν και η κατηγορία αυτή τυγχάνει ειδικής μοριοδότησης για τη πρόσληψη σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτοτελώς μοριοδοτούμενη κατηγορία στις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων τακτικού ή αορίστου χρόνου προσωπικού.
  4. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς μονογονείς δεν τους αναγνωρίζεται δικαίωμα προτεραιότητας και επιπλέον μοριοδότηση για διορισμό, η οποία περιορίζεται σε τρίτεκνους και πολύτεκνους (άρθρο 3 ν. 3848/2010). Επιπλέον, και όσον αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών οι μονογονείς λαμβάνουν μόνο τα μόρια του γάμου (άρθρο 1 παρ. 1 Π.Δ 39/1998 (Α΄43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Α’ 262/1998).

Επειδή:

–       Σ’ ένα κράτος δικαίου οφείλει να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων  και να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου

–       Η ειδική και αυξημένη προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών αποτελεί υποχρέωση του κοινού νομοθέτη, που εξειδικεύει το περιεχόμενο συνταγματικών επιταγών και διαμορφώνει το πλαίσιο υλοποίησης διεθνών υποχρεώσεων της χώρας

–       Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για το λόγο, μεταξύ άλλων, της απουσίας του δεύτερου εισοδήματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό

Ερωτώνται οι κ Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε έναν ενιαίο ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας  και ενιαία εφαρμογή του στο ελληνικό δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα;
  2. Προτίθεστε να επεκτείνετε την εξαίρεση του κυκλικού ωραρίου και στο πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αλλά και  στους υπαλλήλους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ που εργάζονται με καθεστώς κυκλικού ωραρίου;
  3. Προγραμματίζετε να επεκτείνετε την ειδική μοριοδότηση και στη πρόσληψη σε θέσεις τακτικού ή αορίστου χρόνου προσωπικού;
  4. Εξετάζετε την περίπτωση αναγνώρισης του δικαιώματος προτεραιότητας και επιπλέον μοριοδότησης για τον διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών μονογονέων;

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2020

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Ευφροσύνη Καρασαρλίδου

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος (Πάνος) Παναγιώτης

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Προηγούμενο άρθροΚαστοριά-Ίκαρος Έδεσσας 0-3: Μια νέα νίκη πρόσθεσαν στην φαρέτρα τους οι Γυναίκες του Ίκαρου Έδεσσας
Επόμενο άρθροΈνωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας: Πραγματοποίησε την 1η τακτική συνεδρίαση Ολομέλειας για το 2020 την Κυριακή 19/01/2020 στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς