Ευκαιρίες συνεργασίας των οικοσυστημάτων καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πορτογαλίας με τη μεσολάβηση του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ

 Προοπτικές συνεργασίας με την αγορά καινοτομίας της Πορτογαλίας ανοίγονται, με την ένταξη του One Stop Liaison Office – Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους επίσημους συνεργάτες του Δικτύου BIN@.

Το BIN@ είναι ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών και βιομηχανικών συνεργατών που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της ανοιχτής καινοτομίας με σκοπό τη διασύνδεση εταίρων σε διαφορετικούς κλάδους καινοτομίας, τεχνολογίας και βιομηχανικούς τομείς, με περαιτέρω στόχο τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας.

 Εκπρόσωποι του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν το Δίκτυο ΒΙΝ@ στις αρχές Νοεμβρίου 2021 στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της Ετήσιας Εκδήλωσης Δικτύου Επιχειρήσεων και Καινοτομίας “BIN@Porto”. Στόχο της αποστολής αποτέλεσε η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συμμετοχή τους, τα στελέχη του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ επεδίωξαν, ακόμη, να εντοπίσουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες δικτύωσης με τον ακαδημαϊκό χώρο, τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τις θερμοκοιτίδες, τις εταιρείες τεχνολογίας, τους επενδυτές και άλλους φορείς καινοτομίας σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

To One Stop Liaison Office, ως επίσημος συνεργάτης του Δικτύου ΒΙΝ@ και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας, προσφέρει στο οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής, υπηρεσίες μεσολάβησης σε:

  1. Δράσεις για την προώθηση και την αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της εμπειρίας των φοιτητών σε επιχειρηματικό περιβάλλον και του πανεπιστημιακού προσωπικού με εταίρους του κλάδου σε κάθε ίδρυμα.
  2. Δράσεις για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην επιχειρηματική ανάπτυξη επιχειρήσεων spin-off και start-up και υποστήριξη στη διεθνή συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινού ενδιαφέροντος έργα.
  3. Δράσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εμπορικές ευκαιρίες και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μεγαλύτερες αγορές.
  4. Δράσεις παροχής υποστήριξης σε ζώνες «ήπιας προσγείωσης» για spin-off και start-up επιχειρήσεις και άλλους βιομηχανικούς εταίρους, που ανήκουν στα οικοσυστήματα καινοτομίας κάθε ιδρύματος.
  5. Δράσεις για την προώθηση και αύξηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ των ερευνητών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αξιοποιώντας προγράμματα όπως το “Horizon 2020” και το “Science without Borders”.
  6. Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και την ερευνητική τεχνογνωσία σε κάθε ίδρυμα και την προώθηση ευκαιριών για ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών.

  Εξάλλου, η ανάγκη δικτύωσης και ανάπτυξης νέων συνεργασιών του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας της περιοχής με τις ξένες αγορές, επιβεβαιώθηκε εκτενώς και στο πλαίσιο της συμμετοχής του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τριήμερη Έκθεση Καινοτομίας και Ψηφιακής Τεχνολογίας “Beyond 4.0” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

 Στις προτεραιότητες του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας εντοπίστηκαν:

– η ανάπτυξη νέων πεδίων δράσης που θα αποτελέσουν επίκεντρο συν-δημιουργίας και ενίσχυσης του περιβάλλοντος της καινοτομίας

– η ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια

– η ενίσχυση της “ωριμότητας” του τοπικού οικοσυστήματος για την αξιοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της καινοτομίας, που θα προκύψουν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

 Η τελευταία συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Δίκτυο ΒΙΝ@, για να καλύψει τις προαναφερόμενες ανάγκες αποτελεί μία πρωτοβουλία του One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

– Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668

– Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667

– Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313 319790

– Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

E-mail info@ris3rcm.eu

Για συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.ris3rcm.eu/

καθώς και στα social media: FACEBOOK: https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia και TWITTER: https://twitter.com/RIS3RCMakedonia

Προηγούμενο άρθροΔιακοπή Νερού στο Νεόκαστρο
Επόμενο άρθροΚοινοβουλευτική Ερώτηση του Άγγελου Τόλκα για τον κατεστραμμένο δρόμο Λουτρό – Βρυσάκι