Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» στον Απόστολο Λουκανόπουλο

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τον κ. Απόστολο Λουκανόπουλο

για την προσφορά ειδών ρουχισμού και παιχνιδιών προς κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής και των παιδιών τους.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά συμπολιτών μας απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)