Eurobank: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2023

 Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 20231

  • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €6 σεντς το Α΄ τρίμηνο 2023
  • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων2 15,8%
  • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση σε €1,78
  • 31% των καθαρών κερδών2προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες
  • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 18,4%3, Δείκτης FL CET1 15,5%3, αυξημένοι κατά 190 μ.β. σε ετήσια βάση
  • Δείκτης NPEs 5,1% – Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 76,0%
  • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 72,9%, δείκτης κάλυψης ρευστότητας 167,5%
  • Η επαναγορά ιδίων μετοχών εξελίσσεται με βάση τον προγραμματισμό

1 Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

2 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

3 Pro-forma για τις συναλλαγές M&A που έχουν ανακοινωθεί (πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία, εξαγορά της BNP Βουλγαρίας και αύξηση της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα), τις τιτλοποιήσεις Solar και Wave 4 και την επαναγορά 1,4% κοινών μετοχών. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

 

«Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9δις και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.»

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά: Οικονομικά Αποτελέσματα

Προηγούμενο άρθροΣύγχρονη δομή για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα αποκτήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Επόμενο άρθροΠρόσκληση του υποψήφιου βουλευτή Ημαθίας Άγγελου Τόλκα στην Βέροια