Ερώτηση της Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς:Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:«Ανισότητα ως προς την απόκτηση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων ανάμεσα σε αποφοίτους μονοετούς “ΙΕΚ” της αλλοδαπής και αποφοίτους “ΙΕΚ” της ημεδαπής πιστοποιημένων σπουδών διαρκείας 3,5 ετών»

Κυρία Υπουργέ,

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 1, της Οδηγίας 92/51, του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 της ΕΟΚ, περί “δευτέρου γενικού συστήματος αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης”, καθώς και σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος πτυχίου τίτλου σπουδών επιπέδου “ΙΕΚ” (Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της ΕΟΚ/Ε.Ε., διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης, αποκτά στην Ελλάδα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, με την προϋπόθεση να αποδείξει προϋπηρεσία τριών (3) ετών στο επάγγελμα που θέλει να ασκήσει ή να λάβει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης για να λάβει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ως άνω ευρωπαϊκές-Kοινοτικές Οδηγίες ισχύουν και εφαρμόζονται πλήρως στους υπηκόους των κρατών-μελών, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί, συναφές με τον τίτλο σπουδών τους επάγγελμα.

Το γεγονός αυτό, όμως, έρχεται σε προφανή δυσαρμονία με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα ημεδαπών, αποφοίτων εγχωρίων “ΙΕΚ”, οι οποίοι διαθέτουν τίτλους πιστοποιημένων σπουδών διάρκειας έως και 3,5 ετών, εξισώνοντας, έτσι, κατά τρόπο ανορθόδοξο, τους κατόχους τίτλων σπουδών ελληνικών δημοσίων σχολών, διάρκειας 3,5 ετών, με τους κατόχους τίτλων σπουδών αντιστοίχων σχολών της αλλοδαπής, διάρκειας ενός έτους.

Η εξίσωση αυτή προς τα κάτω μίας δημοσίας σχολής μαθητείας 3,5 ετών με μία άλλη μαθητείας ενός μόλις έτους, γεννά, επιπλέον και συνταγματική αντινομία, εφ’ όσον, η αδικαιολόγητη προνομιακή διάκριση των αλλοδαπών κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται να εργασθούν στην Ελλάδα από τους ημεδαπούς κατοίκους της χώρας με πτυχία σχολών πιστοποιημένων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, παραβιάζει ρητά το Σύνταγμα της Ελλάδας, και συγκεκριμένα τόσο το άρθρο 22, περί Προστασίας της εργασίας, όσο και το άρθρο 5, που προστατεύει την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία, αλλά και το άρθρο 4, περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών, από τη στιγμή που τίθενται σε ισχύ διακρίσεις, που αντιτίθενται στις αμέσως προηγούμενες συνταγματικές επιταγές.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Πως δικαιολογείται, τίτλος σπουδών “IEK” της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) έτους να εξισώνεται με τίτλο σπουδών αντίστοιχου “IEK” της ημεδαπής διάρκειας τρισήμισι (3,5) ετών και να απολαμβάνουν οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων, εντός Ελλάδος, ίδια επαγγελματικά δικαιώματα;
  2. Αποτελεί ή όχι το παραπάνω περιγραφόμενο φαινόμενο, κατά την γνώμη σας, παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος της Ελλάδας, όταν υποβαθμίζεται εμπράκτως το επίπεδο των τίτλων σπουδών των ελληνικών “IEK”; Αν ναι, ποιες είναι οι προθέσεις σας, προκειμένου να διορθωθεί η εντός Ελλάδος, ως άνω, άδικη και άνιση μεταχείριση των Ελλήνων αποφοίτων “IEK” σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αλλοδαπούς κατόχους τίτλου σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους, στο θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων τους;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Προηγούμενο άρθροΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση του Τμήματος Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. (9/7/2021).