Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υποδέχθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών  ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τη συνοδεία του και ακολούθως στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην ιερή εικόνα «’Αξιόν Εστι»: «Η αθρόα προσέλευσις αναριθμήτων ευλαβών Χριστιανών ίνα αποδώσουν τη Μητρί του Θεού καρδιοπόθητον ασπασμόν, τα αισθήματα βαθείας αγάπης, τιμής και αφοσιώσεως προς το Πρόσωπον της Κυρίας των Αγγέλων και η εκδήλωσις του σεβασμού αυτών προς την Αγίαν ημών Εκκλησίαν, την τροφόν του Γένους ημών, ταύτα πάντα και έτερα πολλά, εγένοντο αφορμή ευχαριστίας και δοξολογίας του ονόματος του Θεού των πατέρων ημών, Όστις ενοικεί εν ταις καρδίαις του ευσεβούς λαού μας. Και εκτός τούτου ενεθάρρυναν και ενεδυνάμωσαν ημάς εις το έργον της ταπεινής ημών διακονίας και έδωκαν ημίν επί πλείον έμπνευσιν διά την, χάριτι Θεού, συνέχισιν αυτής επί τα βελτίω, εις δόξαν του εκ νεκρών Αναστάντος Κυρίου ημών και εύκλειαν της Εκκλησίας Αυτού».

Ο Μακαριώτατος, επιπλέον, τόνισε: «Προσέτι, χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, Παναγιώτατε, διότι η επίσκεψις Υμών αύτη εις την Αποστολικήν ταύτην Εκκλησίαν των Αθηνών συνδέεται με ένα ευχάριστον από πάσης απόψεως γεγονός. Η καθ’ ημάς Ιερά Αρχιεπισκοπή, κατόπιν προτάσεως της ημών Μετριότητος και συγκαταθέσεως του Δήμου Αθηναίων, απεφάσισεν όπως παραχωρήση εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, διά τας λειτουργικάς ανάγκας της καθ’ Υμάς πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Ως εκ τούτου, η χαρά Υμών τε και ημών εστι πεπληρωμένη. Καθότι, ως γνωρίζετε πάνυ καλώς, τόσον ημείς προσωπικώς όσον και η καθ’ ημάς Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος συμπαριστάμεθα παντοιοτρόπως και όση ημίν δύναμις τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Δι’ ο και συμπορευόμεθα μεθ’ Υμών εις την, ουχί σπανίως, δυσανάβατον οδόν της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας ‘’αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν” (Εβρ. 12, 2), Όστίς εστιν η κεφαλή της Εκκλησίας (Εφεσ. 1, 22), η ελπίς πάντων των περάτων της γης, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε: «Όθεν, Παναγιώτατε, μετ’ αδελφικής αγάπης και τιμής επευχόμεθα Υμίν όπως ο Αναστάς Κύριος διαφυλάττη Υμάς υγιαίνοντα και μακροημερεύοντα ίνα προσφέρητε ‘’τοις μακράν και τοις εγγύς” (Εφεσ. 2, 17) το ανέσπερον και ιλαρόν Φως της αγίας Ορθοδόξου ημών πίστεως και την μαρτυρίαν της Εκκλησίας περί της Ζωής και της Αληθείας. Τουτέστιν περί της εν ημίν Ελπίδος (Α’ Πετρ. 3, 15) και της καινής βιοτής, η οποία εξανέτειλεν από του κενού Τάφου του Ζωοδότου. Ο Κύριος της Δόξης, ο Εσταυρωμένος και Αναστάς Ποιμήν και Επίσκοπος των ψυχών ημών ην, έστιν και έσται μεθ’ ημών και εν τω μέσω ημών πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, επιδαψιλεύων ημίν την ειρήνην και την αγάπην Αυτού, ήτίς εστιν ο σύνδεσμος της τελειότητος (Κολ. 3, 14). Καλώς ωρίσατε Παναγιώτατε! Χριστός Ανέστη!».

   Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην αγάπη και στον σεβασμό του Αρχιεπισκόπου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την εποχή που ήταν μητροπολίτης Θηβών και τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Τον ευχαρίστησε, ακόμη, για τη στήριξη και τη συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Πατριαρχείο και κυρίως για την οικονομική στήριξη των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη του για την παραχώρηση του ιστορικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Αναφέρθηκε, επιπροσθέτως, στο πρόσωπο του μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητου, διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και τόνισε πως είναι γέφυρα αγαπητικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών και χαίρει της εκτίμησης και των δύο. Παράλληλα, ο Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο και τον πρόεδρό της, Σπύρο Χαμακιώτη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για τη συμβολή τους στην παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Λαοδικείας Θεοδώρητος, διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος, οι Μ. Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων Καλλίνικος.

Παρέστησαν, ακόμη, ο συνοδικός μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος, αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος, διευθυντές Υπηρεσιών, κληρικοί της Αρχιεπισκοπής και γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.

Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και ολοκληρώθηκε στις 20.15

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε σήμερα στην Ελλάδα, με ιδιωτική πτήση, για τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.

Σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, θα τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με τη διάκριση «Ευκλεής Αθηναίος», που απονέμεται για πρώτη φορά, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Την Κυριακή, θα χοροστατήσει για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, που παραχώρησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών – Γηροκομείο-Πτωχοκομείο», με την καθοριστική συμβολή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Ιερωνύμου και του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψει στην Πόλη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΝίκος Παναγιωτόπουλος: Θέλουμε μια σταθερή και όχι αποσταθεροποιημένη Τουρκία, αλλά συνεχίζουμε το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα ανεξάρτητα από τις εξελίξεις
Επόμενο άρθροΡωσία: Η Μόσχα απαγορεύει την είσοδο στο ρωσικό έδαφος σε 500 Αμερικάνους – Μεταξύ αυτών είναι και ο Μπαράκ Ομπάμα