Επιμελητήριο Ημαθίας: Στήριξη του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Βεργίνα την Δευτέρα 9/07/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας συνεδρίασε  εν απαρτία σήμερα Παρασκεύη 6/07/2018 και αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει το συλλαλητηρίο που θα πραγματοποιηθεί στην Βεργίνα την Δευτέρα 9/07/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ