ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών 2023 Α.Υ

Σας γνωρίζουμε ότι την 24η Οκτωβρίου 2023, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η
επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. Πρωτ. 88011(ΑΔΑ:6Ρ9946ΜΤΛ6-ΝΡΠ) & αριθμ. Πρωτ.: 87988/12.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΕΩΥ46ΜΤΛ6- ΤΗ6) έγγραφα του Τμήματος Ποιότητας & Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών:

– Κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.

-Σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των
καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24η
Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι, οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνήσουν για το σημαιοστολισμό των κτιρίων όπου
στεγάζονται.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΓΕΠΑΔ Κεντρικής Μακεδονίας: Εορτασμός «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου στην Κεντρική Μακεδονία
Επόμενο άρθροΠ. Μαντάς για νίκη Πτωχού: Επιβραβεύτηκε το πρόγραμμα, οι ικανότητες και το όραμα