Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης “Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4”

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡO 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005 (Κωδ. Απ. Ένταξης 16282), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου  Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την 3η Πρόσκληση «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡO 3.4.4 Απόφασης Ένταξης Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 18.790.264,40 .

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ανά Μέτρο, έχει ως εξής:

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.4.4 18.790.264,40 € 18.790.264,40 €
       
ΣΥΝΟΛΑ   18.790.264,40 € 18.790.264,40 €

Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, Μέτρο 3.4.4 περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 18.790.264,40 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

ΚΩΔ. ΣΑ ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου) Ενεργός Ενάριθμος

(που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)

Πρόταση εγγραφής Δημόσια Δαπάνη
Ε086/1 2022ΣΕ08610045 ΟΧΙ Νέο Έργο ΠΔΕ 18.790.264,40
         

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στην Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.

Προηγούμενο άρθροΔημήτρης Μάντζος: «Καμία συσκότιση ή απόπειρα συμψηφισμού δεν θα αποπροσανατολίσει από την παρακολούθηση και απόπειρα παγίδευσης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη»
Επόμενο άρθροΝέα Δημοκρατία: “Οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την αλήθεια είναι ανύπαρκτες”