Ενστάσεις στο Περατωθέν Διαβουλευόμενο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΑΔΦ Σερρών

 • Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΕΣΠΕΕΣ) διαπίστωσε για ακόμη μία φορά ότι το θεσμικό πλαίσιο που προτείνεται στη διαβούλευση που περατώθηκε στις 13 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. τελεί υπό τις ενστάσεις μας.
 1. Αρχικά, διαβιβάζουμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια των συναδέρφων μας για το καθεστώς που διέπει τις μεταβολές των στρατιωτικών με το άρθρο 69 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου, οι οποίες τίθενται σε εκ νέου αλλαγή και μάλιστα με δυσμενή πλέον πρόθεση στα κριτήρια μεταθετικότητας των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων:

        α.   Συγκεκριμένα, δεν ελήφθησαν υπόψη η αρχή της Αναλογικότητας καθώς και παράγοντες που πρέπει να τελούν υπό εξατομικευμένο περιβάλλον προστασίας της υγείας.

    β. Οι καταρτιζόμενες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, πρόδηλα αποτελούν τη θέση της διοίκησης του στρατεύματος και σε καμία περίπτωση τη θέση των εργαζομένων με τους οποίους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν ήρθε σε διαβούλευση πριν τη σύνταξη του υπόψη σχεδίου νόμου. Με αυτό τον τρόπο βέβαια τα μέτρα δεν αποκτούν την εργασιακή αποδοχή όπως θα έπρεπε. Περαιτέρω η επίκληση ότι «Το σημερινό σύστημα μεταθέσεων έχει διαπιστωθεί από την εφαρμογή του ότι ενδέχεται να επιβαρύνει υπέρμετρα τα στελέχη που δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, όσοι επιμελούνται άτομα με προβλήματα υγείας κ.α.)» δεν στοιχειοθετείται και δημιουργεί περιβάλλον αντιμαχόμενων πόλων μεταξύ των διάφορων κατηγοριών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

        γ. Σε κάθε περίπτωση ελήφθη υπόψη μόνο η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, υπό την ισχύουσα δομή των Ε.Δ. και εις βάρος του Κράτους Πρόνοιας και όχι ο εξορθολογισμός της ίδιας της ιεραρχικής δομής, υπό το καθεστώς των υπηρεσιακών αναγκών το οποίο εν πάση περιπτώσει πρέπει να συμβιώνει αρμονικά με τις υφιστάμενες ανάγκες του έμψυχου δυναμικού για βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-οφέλους.

 1. Δεύτερον, έντονες επιφυλάξεις δημιουργούνται με το άρθρο 59 με το οποίο διαγράφεται το χρέος 10% από τις οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ευκόλως διαπιστώνεται ότι, δεν φθάνει που δόθηκε η δυνατότητα, στη μοναδική προσφυγή δευτεροβάθμιας περίθαλψης των εν ενεργεία στρατιωτικών να παραπέμπονται και οι υπόλοιποι πολίτες, καθιστώντας τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως γενικά νοσοκομεία και υποβαθμίζοντας εν τέλει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ., η περικοπή των χρεών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενδέχεται να επισφραγίσει περαιτέρω υποβάθμιση και για τα υπολείποντα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσμένουν οι στρατιωτικοί. Αντί για τιμωρία της ασυνέπειας διαπιστώνεται και περικοπή του οφειλόμενου κόστους.
 1. Τρίτον, με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 επιδιώκεται η τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 με δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας να περιορίζει το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος ανάλογα της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση οι εν ενεργεία στρατιωτικοί αποδίδουν τις οφειλές τους εμπρόθεσμα και νομίμως κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στον Ειδικό Λογαριασμό και δεν επιθυμούν να διακυβεύεται η οικονομική κατάστασή του, την οποία δεν διαχειρίζονται οι ίδιοι για να εναπόκειται ο περιορισμός σε μια εισήγηση και μια αποφασιστική απόφαση ενός οργάνου. Επιπρόσθετα, εμφαίνεται και δημιουργεί ερωτηματικά η πρόβλεψη μόνο του πιθανού περιορισμού και όχι της δυνατής επαύξησης.
 1. Σε κάθε περίπτωση, ενώ λιμνάζουν πλήθος θεμάτων που χρήζουν άμεσης θεραπείας (π.χ. επίλυση ηλικιακών ορίων ΕΠ.ΟΠ., πρόβλεψη μισθολογικής κλίμακας ΕΜΘ, αναβάθμιση ΑΣΣΥ, βαθμολογική αποκατάσταση ΑΣΣΥ ειδικών καταστάσεων, χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου με γεωγραφικά κριτήρια, εναρμόνιση ημερήσιας αποζημίωσης, έλλογη νυχτερινή απασχόληση, ισότιμη υγειονομική περίθαλψη, αποκατάσταση καθηκόντων, ωράριο εργασίας κ.ά.π.) πλέον προστίθενται και άλλα προβλήματα που δημιουργούν περιβάλλον ανασφάλειας, έλλειψης εμπιστοσύνης κ.λπ.
 1. Εν κατακλείδι, το Σωματείο, ζητά την άρση των άρθρων 59, 61§2 και 69 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ώστε να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταθετικότητας συμβατό με τις ολιστικές ανάγκες της εποχής καθώς και να εξορθολογιστεί το παρωχημένο υγειονομικό σύστημα των στρατιωτικών και να διασφαλιστεί η σταθερότητα της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού για την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος.
 1. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
 1. Ο ΑΔΦ Σερρών, παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30Γ του Ν.1264/1982.
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.

 

 1. Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα μέλη μας στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
 1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης

Προηγούμενο άρθροΕύξεινος Λέσχη Βέροιας: Αιμοδοσία στο Γ.Ν. Βέροιας
Επόμενο άρθροΥπΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης από Κομοτηνή: Έχουμε βάλει ένα μεγάλο στοίχημα, να ωθήσουμε τον αγροτικό κόσμο προς το επιχειρείν