Εμπόδια από την περιφερειακή αρχή στη χορήγηση αναγκαίων εγγραφών

Όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας, μας αρνήθηκε τη χορήγηση φωτοαντίγραφων των Καταστάσεων Ψηφισάντων,

κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία της 15ης Ιουνίου 2021, απαντώντας σε σχετικές αιτήσεις μας, παρά το γεγονός ότι όπως είχαμε γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία αυτά μας ήταν απαραίτητα για να τα προσκομίσουμε έγκαιρα, ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θα εκδικάσει την Αίτηση Ακυρώσεως του Συλλόγου κατά της διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δηλ. της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και της τελικής πράξεως ανακηρύξεως των αιρετών μελών του.

Όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές το Δικηγορικό Γραφείο στο οποίο η Περιφερειακή Αρχή ανέθεσε το ρόλο του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) γνωμοδότησε ότι δεν πρέπει να μας χορηγηθούν οι Καταστάσεις Ψηφισάντων, με αβάσιμη αιτιολογία. Απαντώντας στην  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Από το αίτημα του Συλλόγου θα πρέπει να προκύπτει ρητά ότι σκοπός της αιτούμενης πρόσβασης είναι αποκλειστικά και μόνο ο έλεγχος του αδιάβλητου της ψηφοφορίας»!!! καθώς και ότι «Δεν προκύπτει εκ του νόμου αρμοδιότητα ή δυνατότητα του ΣΥΠΑ για τη διεξαγωγή τέτοιου ελέγχου από τον ίδιο. Εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι το εν λόγω έγγραφο είναι απολύτως απαραίτητο, τότε ενδεχόμενο αίτημα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.».!!!

 Τι να σχολιάσει κανείς;

· Ότι ένας ιδιώτης γνωμοδοτεί για λογαριασμό ενός δημόσιου φορέα;

· Ότι μας περνάνε για άσχετους και επομένως δεν θα ξέραμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» ο Σύλλογος ως διάδικος οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά του στοιχεία με υπόμνημα τουλάχιστον έξι πλήρεις ημέρες πριν τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως;

· Ότι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως ο οποιοσδήποτε έλεγχος διαβλητότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα γίνει από το ΣΤΕ, σύμφωνα με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουμε; Ότι ο Σύλλογος τα ζήτησε για να τα προσκομίσει στο ΣΤΕ κι όχι για να τα «ελέγξει»;

Οι ερωτήσεις βέβαια είναι ρητορικές… Γιατί όλοι κατανοούμε με τι κριτήρια προχωράει η Περιφερειακή Αρχή σε όλες τις «αναθέσεις» καθώς και για ποια «προστασία δεδομένων» ενδιαφέρονται…

Και για την ιστορία… Ο Εισαγγελέας Ακροάσεων δεν αποδέχτηκε το σκεπτικό και τους ισχυρισμούς της δικηγορικής εταιρείας και «παράγγειλε την χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων».

Προηγούμενο άρθροΥΠΑΑΤ: Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Στύλιος: Έρχεται πρόγραμμα ύψους 420 εκατ. ευρώ για νέους αγρότες-γεωργούς
Επόμενο άρθροΑποδοχή ή μη δωρεάς του χρηματοδοτικού ποσού 96.000€ από την ΤΑΡ AG για την επίτευξη του του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας