Ελληνική Λύση: Οι αυξήσεις τιμών των καυσίμων κάνουν εμφανή την ανάγκη για μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος μας πληροφόρησε ότι σας έστειλε εντός του τρέχοντος μήνα επιστολή, στην οποία οι εκπρόσωποί της αναφέρουν πως οι μεγάλες αυξήσεις τιμών των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας οξύνουν διαρκώς και περισσότερο τα προβλήματα στους καταναλωτές, στον κλάδο των πρατηρίων καυσίμων αλλά και στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ισχυρίζονται ότι σας έχουν επισημάνει, από χρόνια, πως ο καθοριστικός παράγοντας των υψηλών τιμών είναι η πολύ υψηλή φορολογία των καυσίμων, που αφορά στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης («ΕΦΚ») και στον «ΦΠΑ». Και οι δύο αυτοί φόροι είναι από τους υψηλότερους στην Ε.Ε., τη στιγμή που το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας είναι από τα χαμηλότερα. Αυτή η αντίφαση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία, με παρενέργειες σε όλους τους τομείς, όπως αναφέρουν. Οι βενζινοπώλες νοιώθουν την αδυναμία των πελατών τους να ανταποκριθούν στις νέες τιμές καυσίμων, με αποτέλεσμα να παρατηρούν ότι ιδιώτες και επιχειρηματίες μειώνουν τις αγορές καυσίμου, επισκεπτόμενοι τα πρατήρια, προβαίνοντας στις ελάχιστες δυνατές αγορές. Ισχυρίζονται από την ανωτέρω Ομοσπονδία ότι με δεδομένα τα 12 χρόνια από την έναρξη της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας και σε συνέχεια της πανδημίας, ενώ φαινομενικά και θεωρητικά οι υψηλοί φόροι στα καύσιμα θα ανέμενε κανείς ότι θα έφερναν έσοδα στο κράτος, εν τούτοις, αυτά τα έσοδα εκμηδενίζονται από την υπονόμευση της ανάπτυξης της οικονομίας και την υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής. Τέλος, όπως μας διεμήνυσαν οι εκπρόσωποι της ως άνω Ομοσπονδίας, παραθέτουν στην επιστολή που λάβατε τεκμήρια και στοιχεία, που αποκαλύπτουν ότι με τη συνέργεια των «ΕΦΚ» και του «ΦΠΑ» η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στην ακρίβεια των καυσίμων, την ώρα που τα έσοδα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, λαμβάνοντας την απαραίτητη πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για μείωση του «ΕΦΚ» και του «ΦΠΑ» στα καύσιμα, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην περιορίζουν τις αγορές τους, επισκεπτόμενοι τα πρατήρια καυσίμων, κρατώντας τους τζίρους του κλάδου των βενζινοπωλών σταθερούς και αποτρέποντας έτσι την έμμεση μείωση των δημοσιονομικών εσόδων από την υπερφορολόγηση των καυσίμων;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απάντηση Υφυπουργου Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπυλου Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.3625/1.3.2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.3625/1.3.2022 Ερώτησης που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως και ελαφρύνσεις που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης καθώς και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Σχετικά αναφέρεται η ψήφιση προσφάτως του ν 4916/2022 (Α΄65) και ειδικότερα η θέσπιση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους (αρ.81) και η επιδότηση του κόστους του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης (αρ.82) .Περαιτέρω με το άρθρο 50 προβλέφθηκε ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ( DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται από την 1.1.2022 έως 31.12 2022 μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο . Τέλος με τον ίδιο νόμο (αρ.51) επήλθε η υπαγωγή των λιπασμάτων των κλάσεων ΔΚ 3101,3102, 3103 και 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.

Επίσης, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΕΦΚ Α 1019683/9.3.2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση

Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου απο τον Γενικό Διευθυντή Τελωνίων & Ε.Φ.Κ. Κων/νο Μουρτίδη

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου όπως διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας, σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ζήτημα που τίθεται στην εν λόγω ερώτηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα σχετίζεται με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Όσον αφορά στο αίτημα για μείωση του Φ.Π.Α. στα καύσιμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράστημα ΙΙΙ της ως άνω Οδηγίας.

Οι ανωτέρω διατάξεις ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία της χώρας μας με το άρθρο 21 και το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000),και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α σε είδη πρώτης ανάγκης (προϊόντα διατροφής, φάρμακα, εμβόλια, κλπ).

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο υπόκεινται ήδη σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000. Αντίθετα το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης δεν περιλαμβάνεται στα είδη για τα οποία παρέχεται ευχέρεια από το ενωσιακό δίκαιο να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Τέλος, επισημαίνεται αφενός ότι οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) αποτελούν ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ περί Φ.Π.Α., του Συμβουλίου, στη νομοθεσία της χώρας μας, αφετέρου ότι η εφαρμογή της Οδηγίας αυτής είναι υποχρεωτική για τα Κράτη- Μέλη της Ε.Ε., οποιαδήποτε δε παρέκκλιση θα αποτελούσε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου.

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση

Προηγούμενο άρθροΚατανομή κατά νομό στην Κεντρική Μακεδονία των 588 νέων κρουσμάτων κορονοϊού
Επόμενο άρθροLife: Η σημαντική συμβολή του παιδικού βιβλίου σε κινδύνους ζωής