Ελληνική Λύση: Κατάθεση ερώτησης στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 Ερώτηση της Κα Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτoύ Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του Κόμματος Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος, που κατατέθηκε  στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στις 25-01-2021, με θέμα “Μετατροπή του νομού Έβρου σε μειονοτική ζώνη, μέσω ιδρύσεων ισλαμικών πολιτειών και παραβίαση διεθνών συνθηκών”.

Διαβάστε την ερώτηση εδώ.