Ελληνική Λύση: Διαφοροποιείται το Μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα λόγω κορονοϊού;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου της 15ης Μαΐου 2020

(http://www.pireasnews.gr/2020/05/blog-post_595.html, https://symmaxiaosyape.home.blog/2020/05/15/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE), αποκαλύπτεται ότι, παρόλο που η Κυβέρνηση διέψευδε ως ανυπόστατα τα δημοσιεύματα που ανέφεραν  ότι  επίκεινται  αλλαγές  στο  μισθολόγιο  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  εντούτοις, απεργάζεται περικοπές μισθών στο Δημόσιο με πρόσχημα την γενικότερη οικονομική κατάσταση, λόγω κορωνοϊού.  Η Γενική  Γραμματέας  Ανθρωπίνου Δυναμικού  του Υπουργείου  Εσωτερικών φαίνεται  ότι,  υπέγραψε  απόφαση  (ΑΔΑ  9ΩΖ746ΜΤΛ6-ΒΩ8/15-5-2020)  για  τη  συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα προβεί στην «διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα». Στην Επιτροπή αυτή θα μετέχουν τρεις Γενικοί Γραμματείς, δηλαδή, ο Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο Γ.Γ. Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η απώτερη σκοπιμότητα συγκρότησης -ειδικά σε αυτήν την κρίσιμη χρονική περίοδο- της  ως  άνω  επιτροπής,  που  εκτός  των  άλλων,  θα  καταρτίσει,  στα  πλαίσια  των  εργασιών της, προτάσεις επί θεμάτων Μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων;

Παρακαλούμε,  να  μας  παραθέσετε  έγκυρη  έγγραφη  έκθεση  περί  των πεπραγμένων της ως άνω Επιτροπής, καθώς και περί των αποφάσεών της, όπως αυτές θα υποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος

Απόστολος Αβδελάς

Διαβάστε όλη την  ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφοροποιείται το Μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα, λόγω κορωνοϊού

και την ΑΠΑΝΤΗΣΗ Διαφοροποιείται το Μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα, λόγω κορωνοϊού