Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο Τρίτη 17 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297 (ΦΕΚ Τεύχος Β 7005/31.12.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 17η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα από 12:00 έως 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 13/2023 Οικονομικής Επιτροπής).

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον για τους εξής λογούς: α) Δεδομένης της μη ύπαρξης νέας σύμβασης προμήθειας λιπαντικών λόγω προσφυγών μεταξύ των αναδόχων και της μη έκδοσης έως σήμερα της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επ’ αυτών, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των εν λόγω κωδικών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. β) Λόγω της επιτακτικής ανάγκης αναπροσαρμογής τιμής της συμβατικής αξίας των συμβάσεων, που αφορούν την προμήθεια ειδών καθαριότητας και προμήθεια τροφίμων κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των εν λόγω κωδικών.

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Προηγούμενο άρθροΈκοψαν την 75η (!) βασιλόπιτα τους
Επόμενο άρθροΕρώτηση Κωνσταντίνου Μπούμπα, Βουλευτή Σερρών προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών