ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ: Μειωμένη κίνηση στο τελωνείο του Προμαχώνα

Δείτε την είδηση – πλάνα στο βίντεο:

Μειωμένη κίνηση στο τελωνείο του προμαχώνα

Μειωμένη είναι η κίνηση των αυτοκινήτων ελληνοβουλγαρικά σύνορα μετά τα μεσάνυχτα. Για τους μη Έλληνες που επιθυμούν να εισέλθουν στην χώρα απαιτείται να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών την άφιξή στην Ελλάδα.

ΕΡΤ/AΠΕ-ΜΠΕ