ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ: «Ένα σπίτι για κάθε παιδί»

Δείτε την είδηση – πλάνα στο βίντεο:

«Ένα σπίτι για κάθε παιδί»

Επιμορφωτικό εργαστήριο «Ένα σπίτι για κάθε παιδί» πραγματοποιείται με στόχο να γνωρίσουν τα στελέχη των φορέων εποπτείας, το νόηµα και τη μεθοδολογία των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, να συνδέσουν τις δικές τους επαγγελµατικές εμπειρίες µε αυτές των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δημήτρης Καρέλλας, γενικός Γραμματέας Πρόνοιας Σοφία Κωνσταντέλια, πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

απε-μπε/Κ.ΣΟΡΟΒΟΣ