Δημοσιεύθηκαν τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο αιγοπρόβειο και βόειο κρέας και στη σηροτροφία

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν τον τομέα του αιγοπρόβειου και του βόειου κρέατος, αλλά και τον τομέα της σηροτροφίας για το έτος 2018. 

Σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος καθορίστηκε στο ποσό των 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο ενώ στον τομέα του βόειου κρέατος, η συνδεδεμένη ενίσχυση καθορίστηκε σε 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Τέλος, στα 318,5 ευρώ ανά κουτί καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας.

1 – ΒΟΪΟ ΚΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017), με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής», όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ