Δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Βέροιας: Ευχαριστίες

Μία όμορφη και ευγενική κίνηση αγάπης, έκαναν οι φίλοι του Αντώνη Μουστάκα που απεβίωσε πρόσφατα, προσφέροντας το ποσό των 180 € στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, για την αγορά καινούργιων βιβλίων στη μνήμη του αγαπημένου τους φίλου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί θερμά την παρέα του εκλιπόντος. Η ενέργεια αυτή συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ,

http://www.libver.gr 

Τηλ. 2331024494