Δείτε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για την αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα – Βίντεο

Η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα είναι ένας από τους πρωτογενείς τομείς με εξέχουσα σημασία για τη χώρα. Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους δυναμικότερους κλάδους συμβάλλοντας κατά 18% στο συνολικό  αγροτικό εισόδημα.

Η παραγωγική αυτή κατεύθυνση στηρίχθηκε στους άφθονους φυσικούς πόρους της χώρας και προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και  εδαφολογικές συνθήκες της Ελλάδος. Το  αίγειο και πρόβειο κρέας και γάλα  είναι δύο κατηγορίες προϊόντων με μεγάλη οικονομική σημασία και αποτελούν τις κυριότερες πηγές του αγροτικού εισοδήματος των ορεινών και άλλων περιοχών. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όλα όσα αφορούν την αιγοπροβατοτροφία και την επίδραση του περιβάλλοντος σε αυτήν.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο βίντεο: