Δ. Παπαστεργίου: «Η Κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι μια μεγάλη πρόκληση για κάθε σύγχρονο ευνομούμενο κράτος»

Τι είναι η «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας», η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες σε ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της κυβέρνησης;

Το έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα» (ΕΣΠΑ 2014-2020), αποτελεί το ηλεκτρονικό σύστημα καλής νομοθέτησης, για τη διαμόρφωση αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. Για τον σχεδιασμό του συστήματος έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα καλής νομοθέτησης, όπως αναπτύσσονται στον νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος και στα εγχειρίδια καλής νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Παράλληλα, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης αποτελεί τον ηλεκτρονικό κόμβο των νομοθετημάτων και των κωδικοποιήσεων (νομοθετικών και διοικητικών). Ακολουθεί διεθνή πρότυπα, εναρμονίζεται µε τα εργαλεία και τη θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ενότητες που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της ελληνικής νομοπαρασκευής.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «η “Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης-Ραπτάρχης” είναι ένα άρτια δομημένο τεχνολογικό έργο με σημαντική προστιθέμενη αξία στην ψηφιακή αναβάθμιση της νομοπαρασκευαστικής νομοθεσίας, το οποίο πιστεύω ότι θα λειτουργήσει άψογα υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Στέλιου Κουτνατζή. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και το σύνολο των δημόσιων φορέων, θα αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα επικαιροποιημένα και κωδικοποιημένα εθνικά, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα. Αναμφίβολα, η  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι μια μεγάλη πρόκληση για κάθε σύγχρονο ευνομούμενο κράτος. Συμβάλλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της εύρυθμης λειτουργίας του και αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε  να ευδοκιμήσει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια».

Στόχοι της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης

Βασικός στόχος της Εθνικής Πύλης είναι να παρέχει στους πολίτες, στον νομικό κόσμο της χώρας, αλλά και σε τρίτους, οι οποίοι είναι αποδέκτες της νομικής πληροφορίας, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τον σκοπό αυτό ακολουθεί διεθνή πρότυπα, εναρμονίζεται µε τα εργαλεία και τη θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ενότητες που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της ελληνικής νομοπαρασκευής. Στην Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις αρχές, στα πρότυπα και στις διαδικασίες για την απλούστευση, την κωδικοποίηση, την αναμόρφωση του δικαίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων, µε σκοπό την υποστήριξη των πολιτικών για την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους και τη συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου.

Πρακτικά, επιτυγχάνεται η διάθεση άμεσης και έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στους πολίτες, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, η συστηματική ένταξη των ρυθμίσεων σε σύνολα κανόνων δικαίου

Τι έρχεται να καλύψει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης

Ειδικότερα, για τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής κωδικοποίησης, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης αποτελεί ένα ενιαίο τυποποιημένο ηλεκτρονικό εργαλείο για την κανονιστική διαδικασία µε βάση τις αρχές και τα πρότυπα της καλής νομοθέτησης, όπως αναπτύσσονται στον νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος και στα εγχειρίδια καλής νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Μέσω της πλατφόρμας διαμορφώνονται οι αρχές και τα μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, µε στόχο τη σταδιακή τυποποίησή τους. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης ενιαίας μεθοδολογίας για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας καθώς και για την ανάδειξη μιας ενιαίας βάσης για την ελληνική νομοπαρασκευή µε θεματική οργάνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος για παρασκευή και διάθεση νοθευμένου ελαιόλαδου
Επόμενο άρθροΕπιστολική ψήφος: Η διαδικασία, η επιδίωξη συναίνεσης και η ευρωπαϊκή πρακτική