Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού σήμερα σε Λιανοβέργι και Παλαιοχώρι

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις 07/10/2019  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  : από  09:30 π.μ  εως και 13:00  μ.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στις Τοπικές Κοινότητες :Παλαιοχωρίου και Λιανοβεργίου λόγω έκτακτης αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής

Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ