Χρυσά τα βιολογικά ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στην Ιταλία

Χρυσά τα βιολογικά ελαιόλαδα
των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στην Ιταλία

  • Στον PREMIO BIOL IOOC 2023
  • Στο διεθνή διαγωνισμό αποκλειστικά βιολογικών ελαιολάδων
  • Ανάμεσα σε περισσότερα από 400 δείγματα παγκοσμίως

Μια μεγάλη και διπλή χρυσή επιτυχία σε διεθνές επίπεδο πέτυχαν οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου στην Ιταλία, στον παγκόσμιο διαγωνισμό πιστοποιημένων βιολογικών ελαιολάδων PREMIO BIOL International Olive Oil Competition 2023.

Ο διεθνής διαγωνισμός  PREMIO BIOL IOOC αξιολογεί αποκλειστικά τα βιολογικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα κάθε νέας ελαιοκομικής χρονιάς και λόγω του υψηλού κύρους της ετήσιας διοργάνωσης, συγκεντρώνει εξαιρετικά  μεγάλο ενδιαφέρον από την παγκόσμια βιολογική Ελαιοκομία.

Τα βιολογικά ελαιόλαδα που συμμετέχουν κάθε χρόνο στον PREMIO BIOL, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα της IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)  και ελέγχονται αρχικά με χημικές αναλύσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για να συμμετέχουν στον PREMIO BIOL.

Στη συνέχεια ένα πολυάριθμο πάνελ ειδικών κριτών γευσιγνωσίας ελαιολάδων, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας, αξιολογεί οργανοληπτικά όλα τα βιολογικά ελαιόλαδα που συμμετέχουν με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Η 28η διοργάνωση του διαγωνισμού PREMIO BIOL Italy 2023 πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, από 8 έως 10 Μαρτίου 2023, όπου συμμετείχαν περισσότερα από 400 δείγματα ελαιολάδου από 18 χώρες του κόσμου, κυρίως από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Κροατία, Αργεντινή, Τυνησία, Σλοβενία  κ.ά.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου από τη Σπάρτη Λακωνίας, συμμετέχοντας με δύο εξειδικευμένα βιολογικά ελαιόλαδά τους πρώιμης συγκομιδής και πληρώντας τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού PREMIO BIOL 2023, τιμήθηκαν με ισάριθμα χρυσά βραβεία, και συγκεκριμένα :

FYLLIKON First Harvest Organic evoo – ΧΡΥΣΟ βραβείο

ARMONIA Monovarietal Organic evoo – ΧΡΥΣΟ βραβείο

Η εξαιρετική αυτή διπλή χρυσή επιβράβευση στην Ιταλία, σηματοδοτεί μια διάκριση υψηλού επιπέδου στο χώρο της βιολογικής ελαιοκομίας για την χώρα μας την Ελλάδα, τον τόπο μας την Σπάρτη Λακωνίας καθώς και για την πορεία των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου εδώ και 30 χρόνια.

Είναι παράλληλα ιδιαίτερη τιμή τα βιολογικά, Single Estate ελαιοπροϊόντα ενός Έλληνα ελαιοπαραγωγού να αναγνωρίζονται στους μεγαλύτερους παγκόσμιους διαγωνισμούς για την υψηλή ποιότητα τους.

Οι δύο μεγάλες αυτές χρυσές βραβεύσεις, στον PREMIO BIOL International Olive Oil Competition 2023, συμπληρώνουν τον μοναδικό αριθμό των 634 διεθνών βραβεύσεων για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου παγκοσμίως, αριθμό ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό αποκλειστικά των δικών του ελαιοπροϊόντων (Single Estate producer).

 

Gold distinctions for the organic olive oils
by Sakellaropoulos Organic Farms in Italy

  • In PREMIO BIOL IOOC 2023
  • The international competition of organic olive oils exclusively
  • Among more than 400 samples worldwide

A great and double golden success at an international level was achieved by Sakellaropoulos Organic Farms, in Italy, and in the global competition of certified organic olive oils, PREMIO BIOL International Olive Oil Competition 2023.

PREMIO BIOL IOOC evaluates exclusively the organic olive oils for every new harvest season, and due to the high prestige of the annual event, it gathers great interest from the global organic olive industry.

The organic olive oils that participate every year in PREMIO BIOL must be certified according to the standards of IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) and are initially tested with chemical analyzes in specialized laboratories, where they must meet specific eligibility criteria in order to participate in PREMIO BIOL.

Then, a panel of numerous expert olive oil tasters – judges, recognized by the Italian Ministry of Agriculture, proceeds to make organoleptic analysis and evaluation on all participating organic olive oils based on the criteria established by the International Olive Council.

The 28th edition of PREMIO BIOL Italy 2023, took place in Bari, Italy, from March 8 to 10, 2023, where more than 400 olive oils participated coming from 18 countries of the world, mainly from Italy, Greece, Spain, Portugal, Turkey, Croatia, Argentina, Tunisia, Slovenia etc.

Sakellaropoulos Organic Farms from Sparta Laconia, participating with two specialized early harvest organic olive oils and meeting the strict evaluation criteria of the PREMIO BIOL 2023 competition, were honored with the same number of gold awards, specifically:

FYLLIKON First Harvest Organic evoo – Gold Award

ARMONIA Monovarietal Organic evoo – Gold Award

This excellent double gold award in Italy marks a high level distinction in the field of organic olive growing for our country Greece, our land Sparta Laconia as well as for the course of the Sakellaropoulos Organic Farms over the last 30 years.

At the same time, it is a special honor for the organic, Single Estate olive products of a Greek olive producer to be recognized in the largest global competitions for their high quality.

These two major gold awards, at PREMIO BIOL International Olive Oil Competition 2023, complete the unique number of 634 international awards for Sakellaropoulos Organic Farms worldwide, a record number for a Greek olive producer exclusively of their own olive products (Single Estate producer).

Προηγούμενο άρθροΠ.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.: Το Νερό Δεν Είναι Εμπόρευμα η Ιδιωτικοποίηση του Είναι Ακόμη Ένα «Έγκλημα»
Επόμενο άρθροΤο Δασαρχείο Βέροιας σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνει με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ