Μπλακ άουτ για 13.500 παραγωγούς ρεύματος – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Με λουκέτο κινδυνεύουν 13.500 ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά, λόγω των τεράστιων οφειλών του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων και των υπέρογκων φόρων που επιβάλει το Δημόσιο για ανείσπρακτα ποσά.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος Δημήτρης Χριστούλιας δημοσιογράφος της REALnews

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος ζήτησε την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να διακόψουν τη λειτουργία τους οι ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά, που θα έχει αντίκτυπο στο εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕ ο ΛΑΓΗΕ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ, ήτοι το 42% των ετήσιων πληρωμών του για τις ΑΠΕ. Τα εν λόγω ληξιπρόθεσμα ποσά αφορούν κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ, η οποία κατείχε για το 2016 περίπου το 90% της προμήθειας σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 92% των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχει υλοποιηθεί με τραπεζικό δανεισμό ο οποίος, κατά κύριο λόγο, ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους εγκατάστασης.

Για την εξασφάλιση των τραπεζικών ιδρυμάτων οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί ενεχυρίασαν τον εξοπλισμό του πάρκου, την σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας πολλαπλάσιας αξίας από το σύνολο του δανεισμού τους και σε αρκετές περιπτώσεις προσημειώθηκε και ακίνητη περιουσία. Μάλιστα, οι τράπεζες απαίτησαν τη δέσμευση από τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ, για μελλοντικές απαιτήσεις τους, ποσά τα οποία θα αντιστοιχούν σε 2 επόμενες δόσεις των δανείων.

Σύμφωνα με την ΚΕΕ, τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούν επιπλέον εξασφαλίσεις και ειδικότερα απαιτούν από τους δανειολήπτες να υπογράψουν ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τα χρήματα για να καλυφθούν τα ποσά της εξασφάλισης για τις μελλοντικές απαιτήσεις τους. Σημειώνεται, ότι οι εταιρείες του κλάδου βρίσκονται ήδη 6 μήνες πίσω στις πληρωμές τους από τον ΛΑΓΗΕ, καταβάλλουν άμεσα τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές και οι τράπεζες παρακρατούν 2 δόσεις για μελλοντικές απαιτήσεις τους.

Ετσι, οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά προσθέτοντας όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις, έχουν απολέσει τζίρο ενός έτους και τα τραπεζικά ιδρύματα απαιτούν και άλλα χρήματα. Μεγάλα όμώς είναι και τα φορολογικά βάρη. Σύμφωνα με την ΚΕΕ εφόσον υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εντός του διμήνου Απριλίου – Μαΐου, οι παραγωγοί θα κληθούν να καταβάλλουν τον επιβαλλόμενο φόρο και προκαταβολή 100% για το επόμενο έτος για έσοδα τα οποία δεν έχουν εισπράξει. των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.