Αξιολόγηση σχολείων από γονείς! – Γράφει ο Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος

Ομολογώ ότι απ’ όλα όσα άκουσα την προεκλογική περίοδο, η πρόταση που μ’ εντυπωσίασε περισσότερο είναι εκείνη της Νέας Δημοκρατίας όπου οι γονείς θα μπορούν μέσω ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας να αξιολογούν τα σχολεία των παιδιών τους. Πιστεύω, άλλωστε ότι οι γονείς είναι κατά τεκμήριο εκείνοι οι οποίοι έχουν το υψηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος

Οι γονείς επίσης καταβάλλουν όχι μόνον έμμεσα μέσω της φορολογίας, αλλά απευθείας από την τσέπη τους μια τεράστια δαπάνη για να ενισχύσουν τα παιδιά τους στην προετοιμασία για ένα καλύτερο αύριο μέσω της Εκπαίδευσης. Υπολογίζεται ότι οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες (κυρίως ξένες γλώσσες και φροντιστήρια)  μόνο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα κυμαίνονται, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΦίΜ, γύρω στο 1,5 δισ. Ευρώ (!!! Τεράστιο ποσό όχι μόνο για τα επίπεδα της κρίσης αλλά και για μια Παιδεία που θεωρητικά είναι δημόσια!

Μέχρι τώρα οι γονείς ΔΕΝ υπάρχουν στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας. Πολλές φορές, μάλιστα, θεωρούνται και … ενοχλητικοί εξωσχολικοί παράγοντες. Κι ας μη πει κάποιος για τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, αφού αυτοί έχουν μετατραπεί σε μικρές ομάδες ανεύρεσης χρημάτων ή διοργάνωσης σχολικών πάρτι…

Η εκτίμησή μου είναι αυτή η ριζοσπαστική πρόταση θα επιφέρει πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη:

  1. Έρευνες αναφέρουν ότι όπου υπάρχει ενεργός εμπλοκή γονέων στα τεκταινόμενα του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους, τόσο περισσότερο αυξημένη είναι η ποιότητα του σχολείου και οι επιδόσεις των μαθητών.
  2. Η δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και να βοηθήσει τους γονείς να επιλέξουν το καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους. Πολύ περισσότερο αφού δεν είναι δίκαιο τα παιδιά/μαθητές να φοιτούν ετσιθελικά στο σχολείο της γειτονιάς τους, μα όπου εκείνα προτιμούν ή θεωρούν ότι θα λάβουν καλύτερες γνώσεις.
  3. Εισάγεται επιτέλους ένα ουσιώδες σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των σχολικών μονάδων της χώρας, απλό, χωρίς γραφειοκρατικές περιπλοκές και κυρίως αξιόπιστο, αφού είναι αποδεκτό διεθνώς ότι η ικανοποίηση των γονιών συσχετίζεται θετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα των σχολείων

Η πρόταση για συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων συνιστά μια «επαναστατική» πρόταση αλλαγής «παραδείγματος/μοντέλου» στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Δείχνει ότι απλές ιδέες, εμπνευσμένες από τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, αλλά κατάλληλα προσαρμοσμένες στις συνθήκες του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να αλλάξουν και να ανατάξουν άμεσα τη συνεχώς φθίνουσα πορεία της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα ο όρος της αξιολόγησης έχει τη τάση να παραπέμπει στην βαθμολογία των μαθητών , στις εξετάσεις γενικά, στους τίτλους σπουδών ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην επίδοση των μαθητών. Η αξιολόγηση όμως στο σχολείο, συνδέεται με την ανάγκη για την έκφραση της αποτελεσματικότητας, της λειτουργικότητας και της καταλληλότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των στόχων της. Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας «φαίνεται/ μετριέται» στις αποδόσεις των μαθητών, στη συμπεριφορά των μαθητών, η οποία είναι μετρήσιμο ποσό, και η απόδοση αυτής της μέτρησης γίνεται μέσω της βαθμολογίας. Συνδέεται δηλαδή με την ανάγκη για τη μέτρηση αποτελεσμάτων, του ποσοστού επίτευξης στόχων και σκοπών της αγωγής και της διδασκαλίας και αποτελεσματικότητας αυτών,. Με άλλα λόγια προσπαθεί να μετρήσει ποσά που δεν μπορούν να μετρηθούν.

Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, οφείλει να συνεπικουρείται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τους γονείς.

Μακάρι αυτή η πρόταση να προσπεράσει τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών και να γίνει πράξη ως μια από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας την επομένη των εκλογών…