Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Βέροια

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
οικοδομικών εργασιών ανέγερσης κατοικίας, στην οδό Αγ. Δημητρίου και Καστανιάς, στην
πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Τρίτη 05-05-2020 και την Τετάρτη 06-05-2020 και κατά τις ώρες από 08:30 έως
14:30:

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:
 στην οδό Αγίου Δημητρίου, από την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την
συμβολή της με την οδό Καστανιάς,
 στην πάροδο Κοντογεωργάκη, από την συμβολή της με την οδό Κοντογεωργάκη έως
την συμβολή της με την οδό Αγίου Δημητρίου,
 στην οδό Έλλης από την συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου έως την συμβολή της
με την οδό Καμαριωτίσσης, στο ρεύμα πορείας από την οδό Αγ. Δημητρίου προς την
οδό Καμαριωτίσσης και
 στην οδό Καμαριωτίσσης από την συμβολή της με την οδό Έλλης έως την συμβολή
της με την οδό Καστανιάς, εξαιρουμένων των οχημάτων που ευρίσκονται
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 04 Μαΐου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
YΠ’ ΑΡΙΘ. 25/2020
2
σταθμευμένα στην οδό Καμαριωτίσσης, των οποίων η κίνηση θα γίνεται ανάστροφα
διαμέσου την οδού Έλλης, προς την Αγ. Δημητρίου.
Β. Την απαγόρευση της στάσης και τη στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου
αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Καστανιάς, έμπροσθεν του Ο.Τ. 61.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Βέροια 04.05.2020

Προηγούμενο άρθροΠ.Ε Ημαθίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης των προϊόντων μελισσοκομίας για το έτος 2020
Επόμενο άρθροΑ. Σ. Μελίκης: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη θερινή σεζόν 2020