Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μητροπόλεως, στην πόλη της Βέροιας

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

κατά τη διάρκεια μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στην οδό Μητροπόλεως (στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης), στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Το Σάββατο, 30-05-2020, κατά τις ώρες 15:00΄ έως 17:00΄, επί της οδού
Μητροπόλεως, την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας από την
οδό Βενιζέλου προς Πλατεία Ρακτιβάν, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για
αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνων, προκειμένου στο σημείο που θα
τοποθετηθεί το υπ’ αριθμ. ΕΚΑ-7462 γερανοφόρο όχημα, να εκτρέπεται η κυκλοφορία
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας σημαιοφόροι, με ταυτόχρονη τοποθέτηση σήμανσης και απαιτούμενων
πινακίδων στον κλάδο κυκλοφορίας από την Πλατεία Ρακτιβάν προς την οδό Βενιζέλου και
οριοθέτηση του γερανοφόρου οχήματος περιμετρικά με κώνους προκειμένου η κυκλοφορία
να διεξάγεται εναλλάξ στο ανωτέρω σημείο.

Άρθρο 2ο

Α. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μητροπόλεως, στην πόλη της Βέροιας