Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κεντρικής

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς και εναπόθεσης αρχαιοτήτων- μαρμάρινων μελών και γλυπτών στην βόρεια είσοδο του ιστορικού διατηρητέου βυζαντινού επισκοπικού ναού της Παλαιάς Μητρόπολης, επί της ενταύθα οδού Κεντρικής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Πέμπτη, 28-05-2020, κατά τις ώρες από 10:00 έως 11:00 και από 13:00 έως
14:00, την απαγόρευση κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στις κάτωθι οδούς:
Α. της οδού Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Βαρλάμη έως τη συμβολή της με
την οδό Περικλέους,
Β. της οδού Γ. Γουδή, από την συμβολή της με την οδό Παλαμά έως την συμβολή της με
την οδό Κεντρικής και
Γ. της οδού Σοφού, από την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας έως την συμβολή της
με την οδό Κεντρικής.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την Εφορία
Αρχαιοτήτων Βέροιας, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και
η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011
(ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 27 Μαΐου 2020 Α Π Ο Φ Α Σ Η Υπ. Αρίθμ. 32/2020
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κεντρικής