Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 “περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 1019/5/40-κδ΄ με (ΑΔΑ: 9ΓΝΛ46ΜΤΛΒ-ΜΡΙ) από 15-12-2023 απόφαση
Διευθυντή Δ.Α. Ημαθίας.
3. Την υπ’ αριθ. 4843/23/2560270 από 20-12-2023 Αναφορά- Πρόταση του A.Τ. Νάουσας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.
4. Την υπ’ αριθ. 4842/23/2559321 από 20-12-2023 Αναφορά- Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο Μονό

Από έκδοση παρούσης, την άρση της ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 σχετικής Απόφασής
μας, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινομένων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Προηγούμενο άρθροΣχολή Μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας: Χριστουγεννιάτικες Ευχές
Επόμενο άρθροΕυχές από το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας