Απολογισμός Εκδήλωσης: European Pharmaceutical Strategy at a crossroads: Independence versus market consolidation?

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00-20:00 CET, διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με τίτλο «European Pharmaceutical Strategy at a crossroads: Independence versus market consolidation?».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου φαρμάκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δυο κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη. Ενίσχυση των επενδύσεων σε βασικά φάρμακα και παραγωγή API στην Ευρώπη»  και η «Διασφάλιση δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης στα φάρμακα».

Η εκδήλωση ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια συζήτηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ, της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας, προκειμένου να αναπτυχθούν τα βασικά ζητήματα ώστε να διαμορφώσουμε το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της καινοτομίας στην Ευρώπη, δεδομένης της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Στρατηγικής, ύστερα από 20 χρόνια.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος άνοιξε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της χρονικής στιγμής που διεξήχθη η εκδήλωση καθότι έγινε λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της σχετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα ο κ. Κυμπουρόπουλος τόνισε «Ως ασθενής με σπάνια νόσο, γιατρός και πολιτικός, αυτή η αναθεώρηση είναι υψίστης σημασίας για μένα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004, η οποία θα προσαρμόσει τη νομοθεσία στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Στον απόηχο της πανδημίας Covid-19 και του «State of Health in the EU», πρέπει να έχουμε ένα ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη φαρμάκων και πρώτων υλών και να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχουμε, πως η αναθεώρηση θα βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και ταυτόχρονα της επιτάχυνσης της ίσης πρόσβασης στα φάρμακα σε όλη την Ε.Ε.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς στην γραπτή του τοποθέτηση για την εκδήλωση δήλωσε: “Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία και είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς και για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ. Στον πυρήνα της νέας πρότασης είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικά προσιτά και καινοτόμα φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας για επενδύσεις».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων εκπροσωπώντας την Medicines for Europe ως Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή λήψης-αποφάσεων στο πλαίσιο της νέας φαρμακευτικής πολιτικής. Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να θεσπίσει φαρμακευτικές πολιτικές που επικεντρώνονται στην αξία που προσφέρουν οι επενδύσεις της βιομηχανίας γενοσήμων, βιοομοειδων και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας στους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσφατα δημοσιευμένης νέας νομοθεσίας της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα, συντονίζοντας κίνητρα που ενθαρρύνουν περισσότερες επενδύσεις στη μεταποίηση εντός της ΕΕ. Αυτό θα αποτρέψει τις ελλείψεις φαρμάκων, θα αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και θα ενισχύσει το μεταποιητικό οικοσύστημα στην Ευρώπη».

Στο πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη. Ενίσχυση των επενδύσεων σε βασικά φάρμακα και παραγωγή API στην Ευρώπη» η Gloria GHÉQUIÈRE, σύμβουλος του υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Βέλγικης Κυβέρνησης Frank Vandenbroucke  αναφέρθηκε στις πολλές ελλείψεις φαρμάκων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον τελευταίο καιρό. Όσον αφορά μάλιστα το Βέλγιο, οι ελλείψεις αυτές αποτελούν πολιτική προτεραιότητα, ενώ παρουσίασε παράλληλα και την πρωτοβουλία ‘Critical medicines act’ σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνυπογράφουν 19 κράτη μέλη για την υποστήριξη παραγωγής πρώτων υλών εντός ΕΕ.  Ο Philippe DRECHSLE Αντιπρόεδρος της εταιρείας TEVA τόνισε την σπουδαιότητα της ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την επιδίωξη αυτονομίας της Ε.Ε. σε πρώτες ύλες και την ανάγκη για συνεργασία μέσω επενδύσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ενώ η απλοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης σε κάθε κράτος μέλος αποτελεί ένα στοίχημα για τον κλάδο του φαρμάκου.

Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης με τίτλο η «Διασφάλιση δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης στα φάρμακα». Η Olga SOLOMON, Επικεφαλής της DG SANTE παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους τρεις βασικούς στόχους που θέλουν ως Επιτροπή να στηρίξουν, ήτοι την προσιτότητα, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα. Η Anca TOMA, Εκτελεστική διευθύντρια του European Patients’ Forum ανέδειξε την παρουσία των ασθενών ως καίριας σημασίας, έχοντας τη δυνατότητα να επηρεάζουν και να συμμετέχουν στις αποφάσεις, ενώ αυτό που επιδιώκουν ως ένωση ασθενών είναι τα φάρμακα να είναι σε τιμές προσιτές, να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής για πρόσβαση σε θεραπείες και να υπάρξει διασφάλιση των προμηθειών.

Τέλος, ο Adrian VAN DEN HOVEN, Γενικός διευθυντής του Medicines for Europe έκανε αναφορά στις ανάγκες ενίσχυσης της προσβασιμότητας ασθενών με σπάνιες παθήσεις και στο υψηλό ποσοστό έλλειψης φαρμακευτικής αγωγής πολλές φορές, καθώς περίπου το 95% δεν έχει πρόσβαση σε κάποια θεραπεία. Επίσης, τόνισε την έλλειψη που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε φάρμακα και την ανάγκη να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για το που παρουσιάζονται ελλείψεις ανά την Ευρώπη ώστε να μπορούν αν χρειαστεί να αλληλοβοηθηθούν τα κράτη μέλη.

Προηγούμενο άρθροΚατανομή κοινόχρηστων δημοτικών χώρων στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους
Επόμενο άρθροΣτον Φαρμακευτικό Σύλλογο Βόλου ο Άγγελος Αγραφιώτης