Αντιπαράθεση Π. Γκυρίνη με τον Κ. Καλαϊτζίδη για τα βιολιπάσματα στο Πλατύ.

    Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που υπέβαλλε η εταιρία «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑ Α.Ε» με έδρα στο Πλατύ, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας  κος Παναγιώτης Γκυρίνης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κο Κώστα Καλαϊτζίδη.
biolip2
Το εργοστάσιο της εταιρίας “ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑ Α.Ε.” στο Πλατύ

     Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι οι κάτοικοι του Πλατέος επιθυμούν να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα και μόνιμα μέτρα από την βιομηχανία «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑ Α.Ε», ώστε με τη λειτουργία της να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους. 

Η δήλωση του Δημάρχου κου Παναγιώτη Γκυρίνη
gyrin
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος Παναγιώτης Γκυρίνης

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που υπέβαλλε η εταιρία «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑ Α.Ε» με έδρα στο Πλατύ. Η έκπληξή μας συνίσταται στο γεγονός ότι θεωρούσαμε αυτονόητη και δεδομένη την συνεργασία και αλληλεπίδραση των δυο βαθμών της αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου αναμενόμενη και αυτονόητη την ενημέρωση τουλάχιστον του Δημάρχου Αλεξάνδρειας από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη που εισηγήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα.

Παρά την μονομερή ενέργεια της περιφέρειας που τελικά εισηγήθηκε θετικά έναντι του αιτήματος εμείς ως διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας και διερμηνεύοντας πιστά τα αισθήματα και διαθέσεις των κατοίκων του Πλατέος και της ευρύτερης περιοχής επαναλαμβάνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εμμένουμε στην ομόφωνη απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου και συνεχίζουμε να είμαστε αντίθετοι σε κάθε λειτουργία της εν λόγω βιομηχανίας που μόνο προβλήματα δημιούργησε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, ως διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας δηλώνουμε με πλήρη σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο ώστε να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου είτε προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή διεκδικώντας το αυτονόητο που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των δημοτών μας».

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος Παναγιώτης Γκυρίνης κατανοώντας το πρόβλημα των κατοίκων του Πλατέος είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα.
Απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Κώστα Καλαϊτζίδη στον δήμαρχο Αλεξάνδρειας (17/12/2014)

Σε απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη, σχετικά με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε» και για την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, θέλω να κάνω γνωστά τα παρακάτω:

1.Αρμόδια αρχή για την έγκριση ή μη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

kalaitz
Ο Αντιπερειφερειάρχης Ημαθίας κος Κώστας Καλαϊτζίδης

2.Το περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρίας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε», μερίμνησε, ως όφειλε  α) Να δημοσιοποιηθεί η μελέτη και να γίνει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κατοίκους της περιοχής και τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας και β) Να λάβει την εισήγηση επί του θέματος της αρμόδιας υπηρεσίας της Π.Ε. Ημαθίας, που είναι η Δ/νση Ανάπτυξης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν πριν αποφασίσει για το τι θα εισηγηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, έλαβε υπ’ όψιν: I) Την υπ’ αριθμ. 19/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος, η οποία εκφράζει την άποψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας είναι η έκδοση πιστοποιήσεων από αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκλυση οσμών και κατά πόσο αυτές επιβαρύνουν την δημόσια υγεία, II) Την υπ’ αριθμ.3/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, της οποίας η θέση είναι αρνητική στη λειτουργία της επιχείρησης, αν λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα, III) Την υπ’ αριθμ. 383/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, η οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και IV) Την εισήγηση επί του θέματος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ημαθίας, η οποία  γνωμοδοτεί θετικά στο να γίνουν τα βελτιωτικά έργα που θα αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία της εταιρίας και θέτει συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την έγκριση της μελέτης, που κατά την γνώμη της υπηρεσίας, αν τηρηθούν,  θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Το περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, κατόπιν εισήγησης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοφάνη Παπά (απουσίαζα από τη συνεδρίαση, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήμουν αρνητικός με την εισήγηση)    αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να λειτουργήσει η εταιρία επί ένα έτος, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των έργων που περιλαμβάνει η μελέτη και εφ’ όσον το πρόβλημα εξαλειφθεί να επεκταθεί η χρονική διάρκεια της άδειας ή αλλιώς να εφαρμοσθούν οι κείμενες διατάξεις.    

Επιπρόσθετα η θετική γνωμοδότηση, ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν επέχει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, άλλα άδειας υλοποίησης βελτιωτικών έργων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δυσοσμίας από την πιθανή λειτουργία του, εφ΄όσον ελεγχθεί από τις υπηρεσίες μας.

3.Προσωπικά  δεν έκανα τίποτε περισσότερο ή τίποτε λιγότερο από το να εφαρμόσω, ως όφειλα, την κείμενη νομοθεσία, την οποία προφανώς δεν έθεσαν υπόψη του αγαπητού δημάρχου Αλεξάνδρειας κ.Γκυρίνη, οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί του συνεργάτες. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες του Πλατέος, της Αλεξάνδρειας και όλης της Ημαθίας ότι οι ενέργειες της Π,Ε Ημαθίας είναι διαφανείς και σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, στηρίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να είναι σίγουροι ότι οι έλεγχοι για την διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγείας των κατοίκων όλης της Ημαθίας, από υφιστάμενες βιομηχανίες ήταν και θα είναι διαρκείς, με σκοπό να προστατέψουν το δημόσιο συμφέρον.

Κώστας Καλαϊτζίδης

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Προηγούμενο άρθροΑ΄ ΕΚΑΣΚΕΜ: Αποτελέσματα – Βαθμολογία – Επόμενη αγωνιστική
Επόμενο άρθροΦιλικό παιχνίδι Μπάσκετ: ΓΑΣ Αλεξάνδρεια – Παλαίμαχοι Φιλίππου Βέροιας