Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου κατά τη συζήτηση για την έγκριση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ.

Καλώντας τους συναδέλφους της να εγκρίνουν τη Συμφωνία η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη σταδιακή κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών, την άρση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το άνοιγμα της αγοράς σε παρόχους υπηρεσιών από την ΕΕ και την παροχή πρόσβασης σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Η ευρωβουλευτής επεσήμανε τα οφέλη της Συμφωνίας για την Ελλάδα, όπου  θα βοηθήσει τις εξαγωγές φαρμακευτικών ειδών και αγροτικών προϊόντων και θα εξασφαλίσει την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων Ελληνικών προϊόντων, όπως η φέτα και το ούζο.

Πρόσθεσε, επίσης, πως η συμφωνία θα θωρακίσει τα εργατικά δικαιώματα στο Βιετνάμ, θα ενισχύσει τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συμβάλει στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στη χώρα.

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου σημείωσε, ότι στην εποχή των «εμπορικών πολέμων», η Συμφωνία έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα καθώς  καταδεικνύει, ότι η ΕΕ επιμένει σε ένα πολυμερές σύστημα ελεύθερου εμπορίου βασισμένο σε δίκαιους κανόνες το οποίο συνάδει με τις αρχές και αξίες της ενωμένης Ευρώπης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου

“Κυρία Πρόεδρε,
Στηρίζουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ γιατί είναι μια καλή Συμφωνία που εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη για όλους:
•     με την σταδιακή κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών
•    με την άρση των δασμολογικών ποσοστώσεων
•    ανοίγοντας την αγορά σε παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και
•    δίνοντας πρόσβαση στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.
Η Συμφωνία έχει οφέλη για πολλά κράτη μέλη, όπως και για τη δική μου χώρα, την Ελλάδα όπου θα βοηθήσει τις εξαγωγές φαρμακευτικών ειδών και αγροτικών προϊόντων εξασφαλίζοντας την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων Ελληνικών προϊόντων, όπως η φέτα και το ούζο.
Επιπλέον η Συμφωνία:
•    θα θωρακίσει τα εργατικά δικαιώματα
•    θα ενισχύσει τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
•    θα συμβάλει στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Στην εποχή των «εμπορικών πολέμων», η Συμφωνία έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα καθώς καταδεικνύει, ότι η ΕΕ επιμένει σε ένα πολυμερές σύστημα ελεύθερου εμπορίου βασισμένο σε δίκαιους κανόνες το οποίο συνάδει με τις αρχές και αξίες της ενωμένης Ευρώπης.”

 

Speech by Anna-Michelle Asimakopoulou at the EP Plenary on the EU-Vietnam Free Trade Agreement, Strasbourg, 11 February 2020

We support the Free Trade Agreement between the EU and Vietnam because it is a good agreement, ensuring economic benefits for all:
•    through the gradual elimination of almost all tariffs
•    through the lifting of  quotas
•    by opening the market to EU service providers and
•    by giving access to public procurement contests.
The Agreement has benefits for many Member States, including my home country, Greece, where it will boost exports of pharmaceutical and agricultural products while guaranteeing the protection of geographical indications of Greek products, such as feta and ouzo.
Additionally, the Agreement:
•    will shield workers’ rights
•    will enhance democracy and the respect of human rights and
•    will contribute to the fight against climate change.
In an era of “trade wars”, the Agreement has as symbolic character because it demonstrates that the EU insists on a rules-based multilateral free trade system, in alignment  with the values and the principles of a united Europe.