Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος συμμετεχόντων/κατόχων θέσεων στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση

Στην Αλεξάνδρεια, την 5η του μήνα Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων των πωλητών που θα συμμετέχουν στις Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2024, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθ.2746/82/09-02-2024 (ΑΔΑ: 9Θ9ΞΩΨΠ-ΗΞΝ) απόφαση του Δημάρχου, για να συντάξει τον προσωρινό κατάλογο συμμετεχόντων/κατόχων θέσεων στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του δήμου Αλεξάνδρειας (Αγίας Κυριακής Λουτρού και Κοιμήσεως της Θεοτόκου για το έτος 2024, ο οποίος έχει ως εξής (συνημμένο αρχείο).

Ενστάσεις επί του καταλόγου θα κατατίθενται διά ζώσης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: tsiliponi@alexandria.gr, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 13 του ν.4849/2021 (Α’ 207).

Η επιτροπή:
1.Κυριαζοπούλου Ευδοκία
2.Πάντου Βασιλική
3.Αρβανιτοπούλου Παρθένα 

Συνημμένα:

Προηγούμενο άρθροΜε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στο Σύνταγμα
Επόμενο άρθροΑλεξάνδρεια : Με μεγάλη συμμετοχή καταναλωτών η «Λευκή Νύκτα»