Ανακοινώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. τα πορίσματα για την ανεμοθύελλα της 23/06/2022 και για το χαλάζι της 21/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/ΤΚ Κορυφής

Ενστάσεις έως 10 Απριλίου 2023

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 31/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από:

  • το ζηµιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 23/06/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Κορυφής.
  • το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 21/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Κορυφής.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 10/04/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
31/03/2023 έως 10/04/2023

Οι Πίνακες αυτοί περιέχουν µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζουν την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργούν δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Η Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.

της Δ/Κ Κορυφής

Προηγούμενο άρθροΗ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ στη Μακεδονία
Επόμενο άρθροΤεχνολογία- Διάστημα: Αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης ξεθολώνει το σύμπαν