Ανακοίνωση ΠΚΜ για την 4η τροποποίηση της απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Π.Κ.Μ. σχετικά με τη δημοσίευση της 4ης Τροποποίησης της υπ’ αρ. 512299 (3897)/ 14.07.2022 απόφασης Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

 

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 720051 (4297)/ 23.10.2023 4η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 512299 (3897)/ 14.07.2022 Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται το αρχείο της υπ’ αρ. 720051 (4297)/ 23.10.2023 Απόφασης (ΑΔΑ: 9ΧΝ77ΛΛ-ΒΩ1), όπου αναφέρονται αναλυτικότερα οι δικαιούχοι (2.724) που εντάσσονται και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (99.107.500,00 €).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά της απόφασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης υποβάλλονται μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ, στις κατά τόπους ΔΑΟΚ και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr

Προηγούμενο άρθροΠαρουσίαση του βιβλίου “Η Λίμπιντο των Αγγέλων” του Νίκου Μάντζιου
Επόμενο άρθροΣπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος: Εορτάζει 25 και 26 Οκτωβρίου ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στα Ορφανά – Καρδίτσας