Αναγκαία τα προγράμματα προβολής για την Φέτα αλλά όχι ικανά ΝΑΙ σε βιώσιμη κτηνοτροφία & διεπαγγελματικές συνεργασίες-ΟΧΙ σε CETA /TTIP

Με αφορμή το πρόσφατο θέμα με τα κονδύλια για τη διεθνή προβολή της φέτας, οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν στο συνολικό πρόβλημα.

Η έλλειψη ξεκάθαρου πλαισίου προστασίας, αυτοπροστασίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού για προώθηση ευθύνονται για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, το προϊόν και οι πωλήσεις της φέτας, ιδιαίτερα μάλιστα στο ανταγωνιστικό πλαίσιο που δημιουργούν τόσο η οικονομική κρίση όσο και οι διεθνείς συμφωνίες εμπορίου. Η προστασία του ιδιαίτερου ελληνικού τυριού στις διεθνείς αγορές, προϋποθέτει στοιχεία που δεν έχουν εξασφαλιστεί, με διαχρονική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, τα δεκαπέντε χρόνια από την επίσημη κατοχύρωσή του ως Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης.

– Θα πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη κατοχύρωση ότι η φέτα προέρχεται από ελληνικό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, τουλάχιστον κατά 70%, και κατσικίσιο έως 30% . Και μάλιστα από γάλα από ελληνικές φυλές προβάτων, που τρέφονται με την τοπική χλωρίδα κάθε περιοχής, κυρίως σε ελεύθερες βοσκές (βλ. και ορισμό ΠΟΠ προϊόντος). Οι έλεγχοι ισοζυγίων γάλακτος και ελληνοποιήσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται.

– Ζητούμενο επίσης είναι η στρατηγική για βιώσιμη κτηνοτροφία, με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα και καινοτομία. Βασικά εργαλεία τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που πρέπει να γίνουν σε σωστή κλίμακα και γρήγορα.

– Το προϊόν θα πρέπει να εξασφαλίσει το πολύτιμο όπλο της αυτοπροστασίας του, μέσω μιας διεπαγγελματικής ένωσης παραγωγών και των λοιπών δρώντων της αλυσίδας, για την οποία γίνονται ασθμαίνουσες προσπάθειες, μόλις το τελευταίο διάστημα που το πρόβλημα έγινε κρίσιμο.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιμένουν: Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες , από πλευράς Υπουργείου αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτικών δυνάμεων σε λογική σύνθεσης και όχι μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, ώστε να καταρτιστεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη φέτα και να γίνουν αληθινά βήματα κατοχύρωσης και προβολής του προϊόντος αυτού και όχι μόνο. Απαιτείται επίσης αντίσταση στις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες σύρεται η χώρα μας και οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς διαφάνεια και ευρεία διαβούλευση. Η οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών προϋποθέτει τον έμπρακτο σεβασμό του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και του πολιτισμού τους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν όλους τους βουλευτές των κομμάτων της ελληνικής Βουλής να απορρίψουν την CETA, την TTIP ή τις συμφωνίες με Νότια Αφρική και Ωκεανίας, ως έχουν.  Δεσμεύουν δε τους βουλευτές μέλη τους να  τις ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ