Υποχρεώσεις δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση νερού

Υποχρεώσεις δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση ύδατος μέσω ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων

  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A) που προγραμματίζουν να προωθήσουν άμεσα ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ιωάννης Τσιρώνης, κατόπιν συνεργασίας με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταργείται η προθεσμία της 31ης Μαΐου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, για τις οποίες έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος.

 Ειδικότερα, η εν λόγω Κ.Υ.Α.η οποία θα αποτελεί τροποποίηση της υπ. αριθ. 146896/2014 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2878 και Β΄ 3142/2014), όπως ισχύει και αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, και της υπ. αριθ. 145026/2014 (Β΄ 31) Κ.Υ.Α. όπως ισχύει και αφορά στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα.

 Οι περιπτώσεις αυτές θα αφορούν:

 – Ηλεκτροδότηση νέας εγκαταστάσεις άντλησης ύδατος αγροτικής χρήσης: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1), το οποίο εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού και εφόσον έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο χρήστη η άδεια χρήσης ύδατος από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 – Υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης. Διακρίνονται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:

         α) εάν υπάρχει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ και τα στοιχεία της ηλεκτροδότησης δεν έχουν μεταβληθεί, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο.1), μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,

 β) εάν τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως ενδεικτικά, μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης νερού αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.

 – Σε περίπτωση λήξης (εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης παράτασης έως το 2022) ή έλλειψης άδειας χρήσης νερού, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της υπ. αριθ. 146896/2014 ΚΥΑ. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού)

 Περαιτέρω υπάρχει πρόνοια για τους κατόχους εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστη, όπως μετά από αγοραπωλησία, θάνατο, κληρονομιά κ.α.

 Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα πρέπει να ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια χρήσης ύδατος.

 Τέλος, καλούνται όσοι κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, φρέαρ, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο της περιοχής τους προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση δήλωσης του σημείου υδροληψίας τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας και να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή φακέλου αδειοδότησης χρήσης ύδατος.

 Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς αρχές Ιουνίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Προηγούμενο άρθροΤα Παιδιά της Άνοιξης: Συγχαρητήριο προς την κα Κυροπούλου Μαρία
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα Φιλαναγνωσίας: Επίσκεψη της συγγραφέα κ. Σοφίας Τσιάμη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου Ημαθίας.