Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

Σε Ομιλία του ο ΓΓΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή στο 2ο Banking Forum σχετικά με την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών ανέφερε μεταξύ άλλων «Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές». Επίσης ανέφερε ότι «τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Τα κυριότερα αποσπάσματα από την ομιλία του είναι τα εξής:

  Δε θα πρωτοτυπήσω, λέγοντας ότι ο τραπεζικός τομέας είναι κομβικής σημασίας για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.

Αυτή, όμως, είναι η αλήθεια.

Βλέποντας το πρόγραμμα του συνεδρίου, είδα ότι η ομιλία μου είναι μεταξύ δύο πολύ σημαντικών θεμάτων για τις ελληνικές τράπεζες: των δανείων σε καθυστέρηση και του banking και της οικονομίας χωρίς μετρητά.

Σκέφτηκα αμέσως ότι αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, για έναν πολύ απλό και συγκεκριμένο λόγο:

Διότι η επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων είναι κομβικής σημασίας για την απελευθέρωση κεφαλαίων από τις τράπεζες προς την οικονομία και τη διάθεση μέρους αυτών και στις ψηφιακές επενδύσεις.

Γιατί, η στροφή των πολιτών προς τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συναλλαγές είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, ως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς έχει ήδη συμβάλλει και θα συμβάλλει τα

 μέγιστα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.

Όλα αυτά, βέβαια, τα γνωρίζουμε όλοι.

Το θέμα είναι τι κάνουμε για να προωθήσουμε όλα αυτά.

Θα σας αναφέρω, λοιπόν, τις βασικές αρχές, που έχουν χαράξει οι Υπηρεσίες μας, για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών:

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα γίνει αφενός με βάση την κατηγοριοποίηση των επαγγελματιών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή, αφετέρου με βάση γεωγραφικά κριτήρια.

Τα πρόσωπα, που πρόκειται να κάνουν έναρξη εργασιών στο εξής, θα πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Όλοι οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία, με τα οποία πιστοποιείται η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ανάρτηση ειδικής πινακίδας στο χώρο πληρωμής της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφεται η υποχρεωτικότητα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών και η υποστήριξή τους.

Επιπλέον, μελετάται:

Η μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, και μεταξύ επιχειρήσεων.

Η σταδιακή κατάργηση χρήσης μετρητών για συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.

Η κατάργηση των έντυπων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις εφορίες προς την Τράπεζα της Ελλάδος και η αποστολή των συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD1, με αποστολή πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), χρηματοδοτικά ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, χρηματιστήριο και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Αποστολή πληροφοριών στο υπουργείο Οικονομικών από διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων.

Εισήγηση νομοθετικής ρύθμισης για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Eea.gr

Προηγούμενο άρθροΕνημέρωση για το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια
Επόμενο άρθροΣυνέχιση αποχής συμβολαιογράφων 12 & 13 Απριλίου 2016