Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για την Εορτή του Αγίου Βασιλείου και του Νέου Έτους

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου με την ευκαιρία της Εορτής του Αγίου Βασιλείου και του Νέου Έτους

«Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου χρόνου καί κατά τήν εὐλογημένη Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, προσδοκοῦμε τίς ἄφθονες εὐλογίες καί τά μεγάλα δωρήματα τοῦ Θεοῦ καί συνεχίζουμε νά Τόν δοξολογοῦμε καί νά τόν τιμοῦμε διά τῆς λατρείας μας καί διά τῆς πιστῆς διακονίας μας στό ὄνομά Του.

Καθώς ἀφιερώνουμε τό νέο ἔτος καί τήν ζωή μας στό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἁρμόζει ἐπίσης στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ χρόνου νά τιμήσουμε τήν 25η ἐπέτειο διακονίας τοῦ προσφιλεστάτου Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Πρόκειται, ἀληθῶς, περί σημαντικοῦ γεγονότος γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας ἀλλά καί γιά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, καθώς ἡ περίοδος αὐτή ἐμπεριεῖχε τεράστιες ἀλλαγές καί προκλήσεις στόν κόσμο μας. Στό ἀποστολικό πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων Ἁγίων καί Ἱεραρχῶν, ὁ Παναγιώτατος προσέφερε πνευματική καθοδήγηση μέσα ἀπό τή βαθειά πίστη του στόν Θεό καί τήν ἀφοσίωσή του στό θέλημά Του. Προσέφερε στοργική ποιμαντική ἡγεσία ἀπό τήν βιωματική ἐμπειρία του καί τήν κατανόησή του τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Χειρίσθηκε μέ ἐπιδεξιότητα σοβαρά ζητήματα ἀντλῶντας ἀπό τήν μεγάλη θεολογική καί λειτουργική κληρονομιά τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁδήγησε καί συνεχίζει νά ὁδηγῇ τούς πιστούς ἀνά τόν κόσμο στήν προσφορά ἀληθοῦς μαρτυρίας τῆς εὐλογημένης ζωῆς ἐν Χριστῷ καί τῆς διαχρονικῆς ἐλπίδος ἡ ὁποία βασίζεται στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ.

Δοξάζουμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ὄντως ἀποστολική διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας. Τόν εὐχαριστοῦμε, ἐπίσης, γιά ὅλες τίς προσφορές τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν καί τήν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ προσφορά αὐτή κατέστη μεγάλη συμβολή στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, στήν ὑποστήριξη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, στήν προσφορά πνευματικῆς καθοδηγήσεως ἐπί περιβαλλοντικῶν ζητημάτων καί στήν βοήθεια ἀνθρώπων πού ζοῦν ὑπό τό καθεστώς ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν.

Ἡ διακονία καί ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου ἀντικατοπτρίζει τήν στοργή καί τήν πίστη τήν ὁποία ἐπέδειξε ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἀντικατοπτρίζει, ἐπίσης, τήν μαρτυρία τῆς ἀγαπημένης μας Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί τῶν τοπικῶν παραρτημάτων της, συνεχίζουμε τήν ἐτήσια παράδοση τῆς ἡμέρας αὐτῆς καί ὁλοκλήρου τοῦ μηνός Ἰανουαρίου νά προσφέρουμε προσευχές καί στήριξη σέ αὐτή τή διακονία. Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους οἱ εὐεργέτες, οἱ διευθυντές καί τό προσωπικό τῆς Ἀκαδημίας καλύπτουν τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν καί ἐφήβων οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη, καθοδήγηση καί τήν θεραπευτική δύναμη τῆς πίστεως. Αὐτή ἡ ζωτικῆς σημασίας διακονία ὑποστηρίζεται ἐπί ἑξήντα καί πλέον ἔτη ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν διά τῆς ἐτησίας κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Σᾶς ζητῶ νά προσφέρετε γενναιόδωρα μαζί μέ τίς προσευχές σας στήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Στήν κοπή καί τήν διανομή τῆς Βασιλόπιττας στήν ἀρχή τοῦ Νέου αὐτοῦ Ἔτους ἄς προσφέρουμε ἐπίσης τίς προσευχές καί στήριξή μας στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαῖο καί ἄς τοῦ εὐχηθοῦμε πλεῖστα ἀκόμη ἔτη πιστῆς καί ἀφοσιωμένης διακονίας στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Εἴθε ὁ καθένας ἀπό σᾶς καί οἱ οἰκογένειές σας νά ἔχετε τίς εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας γιά εἰρήνη, ὑγεία καί τή δυνατότητα νά μοιράζεσθε τή δύναμη τῆς πίστεως στή διάρκεια ὁλόκληρου τοῦ Νέου Ἔτους.

 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος»

Προηγούμενο άρθροΔίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Απέτρεψε 1424 αυτοκτονίες από το 2005 έως το 2015
Επόμενο άρθροΗ Πρωτοχρονιά και το έθιμο της βασιλόπιτας