Πρόσβαση της εφορίας στο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες, Α.Ε.Ε και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών, Τ.Α.Ε., εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) για την έκδοση ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ /ΓΔΥΑ /ΔΤΥ /ΤΜΑΕ /229157/ 12877/ 1280/236.

Τα ως άνω εκδιδόμενα ηλεκτρονικά εισιτήρια διαφυλάσσονται από τους υπόχρεους κατ’ ελάχιστον για διάστημα πέντε ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους, εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή υπό προϋποθέσεις μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου ή μέχρι την τελεσιδικία της απαίτησης της φορολογικής διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4174/2013.

Επίσης με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 και δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των ειδικών κωδικών αριθμών από τις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων. Με την ανωτέρω εγκύκλιο προβλέπεται ο ορισμός από τον Προϊστάμενο κάθε Δ.Ο.Υ. αρμόδιου υπαλλήλου για την παραλαβή των ως άνω ειδικών κωδικών αριθμών.

Προηγούμενο άρθροEπίσκεψη ΣΔΕ Νάουσας σε παρουσίαση βιβλίου
Επόμενο άρθροΣύσταση νέου Δ/Σ του Συλλόγου Ποντίων Αλεξανδρείας και Περιχώρων