Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ: Αγροτικές εργασίες στο Πλατύ. Τσάπισμα Βαμβακιού

Τσάπισμα Βαμβακιού

Εργάτες τσαπίζουν βαμβακοκαλλιέργεια