Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ: Αγροτικές εργασίες στο Πλατύ. Τσάπισμα Βαμβακιού

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Τσάπισμα Βαμβακιού

Εργάτες τσαπίζουν βαμβακοκαλλιέργεια