Δείτε τα χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας από ψηλά – Άραχος, Λιανοβέργι, Παλαιοχώρι – βίντεο Σειρά1η

Γνωρίστε από ψηλά τα χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δείτε στο σημερινό βίντεο τον Άραχο, το Λιανοβέργι και το Παλαιοχώρι.