Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών στα πλαίσια αποκατάστασης της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας την 19-05-2016 και ώρες 08:00 έως 11:00 και την Παρασκευή 20-05-2016 και Δευτέρα και Τρίτη 23&24-05-2016 και ώρες 07:30-15:00.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Κεντρικής από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους έως τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος, την Πέμπτη 19/05/2016 από ώρα 08:00 έως 11: 00.

β) Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αντωνίου Καμάρα, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους έως τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος στην πλευρά που είναι όμορη με την έκταση της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας την Παρασκευή 20/5/2016, Δευτέρα και Τρίτη 23-24/05/2016 κατά τις ώρες 07:30 έως 15:00, λόγω εργασιών στα πλαίσια αποκατάστασης της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστ/κος Δ/της
Προηγούμενο άρθροΒέροια: Αποτελέσματα εκλογών στον Σύλλογο Νεφροπαθών Ημαθίας
Επόμενο άρθροΈλληνες ερευνητές της ΙΒΜ πέτυχαν νέο ρεκόρ αποθήκευσης στις μνήμες PCM