Βέροια: Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από την πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Έχοντας υπόψη:

1.- Τις Διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Υπ ΄ αριθμ. 43503/16/779196 από 20-04-2016 Αναφορά – Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας

και

– Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από την πόλη της Βέροιας, το Σάββατο 23-04-2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 23-04-2016 και από ώρα 18:00 έως 19:45 στις κάτωθι οδούς:

  • Στην οδό Πιερίων από την δ/ση Καλιοτζίδη έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.
  • Στην οδό Ανοίξεως από τη συμβολή της με την οδό Πιερίων έως τη συμβολή της με την οδό Μερκουρίου Καρακωστή.
  • Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 23-04-2016 και από ώρα 18:30 έως 20:00 στις κάτωθι οδούς:

  • Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.
  • Στην οδό Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης.

Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων όπου αυτή επιτρέπεται την 23- 04-2016 και από ώρα 17:00 έως 20:20 σε όλες τις παραπάνω οδούς.

Άρθρο 2ο

– Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα του Τ.Τ. Βέροιας.

– Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Βέροιας.

Άρθρο 3ο

-Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 του Ν.2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής